• Zoekmachine

  • Acceptatie Talenten bij:

    Op onderstaande locaties worden Talenten als betaalmiddel geaccepteerd:

Roemenië wil 2000 migranten opnemen, maar die willen naar rijkere EU-landen

Bizarre gang van zaken bevestigt uitvoering van het beruchte Coudenhove-Kalergi plan om de autochtone Europese volken met massa immigratie uit te wissen

2017-08-19-15-29-57.getty-migranten 02a

Voor de meeste migranten blijkt Roemenië niet goed genoeg. (Beeld: Getty Images (3)).

Om nog maar eens te onderstrepen dat we absoluut niet met een ‘vluchtelingen’stroom te maken hebben: Roemenië, dat tot nu toe 700 migranten opnam, heeft zich bereid verklaard om bijna 2000 asielzoekers uit het zwaar onder druk staande Italië en Griekenland op te nemen. Probleem: de meeste van die asielzoekers willen niet naar Roemenië, omdat dit een van de armste landen van Europa is. Eerder dit jaar en ook in 2016 zagen we al dat migranten ook in de armere Baltische staten massaal hun biezen pakken en naar de rijk gevulde sociale zekerheidskassen van Duitsland, Nederland en Scandinavië verkassen.

Het gaat tegen alle bestaande regels en verdragen in: asielzoekers die niet in het eerste de beste veilige land worden opgevangen, maar feitelijk hun eigen favoriete bestemming mogen uitkiezen, vaak duizenden kilometers verderop. Het behoeft geen verwondering dat deze mensen dan voor de landen kiezen waar ze het meeste geld en andere gratis zaken zoals huizen en rijlessen kunnen krijgen.

Brussel wil Oost Europa straffen om verzet tegen islamisering

Oost Europa wil tot nu toe niet meewerken aan de door de EU-elite geplande islamisering en Umvolkung van onze landen, en heeft ondanks dreigementen en strafmaatregelen van Brussel nog maar een zeer beperkt aantal moslimmigranten opgenomen. Het arme Roemenië, zeer afhankelijk van EU-subsidies, heeft zich nu toch bereid verklaard om 1942 asielzoekers die nu in Italië en Griekenland verblijven, op te nemen.

Van die bijna 2000 willen er echter maar een paar honderd doorreizen naar Roemenië. Het leeuwendeel wacht op een kans op een enkele reis naar de beloofde gouden bergen in Duitsland, en in mindere mate in Nederland, Denemarken en Scandinavië.

In 2015 besloten de EU ministers van Binnenlandse Zaken zeer tegen de zin van de Oost Europese lidstaten om in totaal 120.000 asielzoekers over de EU te verdelen (1). Hongarije en Polen zijn het felst gekant tegen deze globalistische-islamitische aanval op hun cultuur en identiteit, en weigeren tot nu toe om meer moslims op te nemen. Brussel dreigt deze landen daarom met onder meer het intrekken van EU-subsidies.

Coudenhove-Kalergi plan in uitvoering

Deze bizarre gang van zaken is een nieuwe bevestiging van het beruchte en op het internet al vaak aangehaalde Coudenhove-Kalergi plan. In januari 2015 voorspelde Barbara Coudenhove-Kalergi de enkele maanden later in gang gezette massa immigratiegolf uit het Midden Oosten en Noord Afrika. Het was haar oom, graaf Richard Nikolaus, die 100 jaar eerder het aanzien van Europa volledig wilde veranderen door onze landen te overspoelen met migranten, de autochtone Europeanen uit te wissen, en een ‘eenheidsras’ te creëren.

Graaf Coudenhove-Kalergi wordt beschouwd als één van de belangrijkste wegbereiders van de latere Europese Unie. In 1925 schreef hij in zijn boek ‘Praktisch idealisme’ dat de verschillende mensenrassen in de toekomst allemaal zouden moeten worden vermengd –à la het Bijbelse verhaal over de bouw van de toren van Babel-, zodat er een Euraziatisch-negroïde eenheidsras zou ontstaan. De gewenste karaktereigenschappen van deze nieuwe mens omschreef hij als ‘karakterloos, ongeremd, willoos, onbestendig, meedogenloos en trouweloos.’

‘Europa krijgt ander gezicht, of bewoners dat nu leuk vinden of niet’

‘Europa krijgt een nieuw gezicht, of de oorspronkelijke inwoners dat nu leuk vinden of niet,’ verklaarde zijn nicht Barbara in 2015. ‘Wij leven in een tijdperk van volkerenmigratie. Die is nog maar net begonnen, en zal met zekerheid nog lang niet stoppen.’

Het plan zou al in de jaren ’20 mede door Amerikaanse druk zijn opgelegd aan de Europese parlementen, en werd later verder uitgewerkt door de Nazi’s, die –zoals documenten hebben aangetoond- de feitelijke ‘constructeurs’ zijn van de Europese Unie.

In het boek ‘The Pentagon’s New Map’ (2004) stond letterlijk te lezen dat ‘om de economie en samenleving te globaliseren, men op de koop toe zal moeten nemen dat de eigen toekomst in de eerste plaats door de buitenwereld beïnvloed en veranderd zal worden, en de eigen tradities in de vergetelheid zullen raken.’

Tegenstanders Nieuwe Wereld Orde moeten worden gedood?!

In het vervolg, ‘Blueprint for Action’ (2005) schrijft de auteur, Amerikaans militair strateeg Thomas Barnett, dat ‘wie zich tegen deze vermenging van rassen keert, immoreel en niet van deze tijd is… Het oude Europa is historisch gezien allang dood en kan niet opnieuw tot leven worden gewekt.’ Daarom zou Europa jaarlijks 1,5 miljoen migranten moeten opnemen, zodat de Europeanen zich al snel nooit meer uit de (wurgende) greep van de globalisering zouden kunnen bevrijden.

Voor degenen die onze samenleving graag willen houden zoals die is, en daarom tegen de massa immigratie en islamisering zijn, heeft Barnett wel een oplossing: ‘Als ze tegenstand bieden tegen de wereldomvattende orde (= Nieuwe Wereld Orde), eis ik: dood hen!’

David D. Letterman

(1) Epoch Times
(2) Anonymous
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik)
(4) Xandernieuws