• Zoekmachine

  • Acceptatie Talenten bij:

    Op onderstaande locaties worden Talenten als betaalmiddel geaccepteerd:

Politieagent: Wij hebben streng bevel criminaliteit migranten te negeren

‘Verkrachtingen door migranten verdwijnen rechtstreeks in de prullenbak’

2017-08-16-17-06-18.getty images - rape 01a

Mishandeld of verkracht door een migrant in Duitsland? Dan heb je gewoon pech, want de politie mag er niets mee doen. (3)

Een agent in Köln heeft in een ingezonden –door een minister als ‘fake’ afgedane (2)-  brief zijn hart gelucht, en bevestigd dat de Duitse politie inderdaad bevel van de regering heeft om de enorme criminaliteit van migranten te negeren en voor het publiek verborgen te houden. Het mag niet genoemd worden, het mag niet aangepakt worden, de media mag niets verteld worden, op straffe van strenge sancties en/of ontslag. En dat terwijl migranten voor het leeuwendeel verantwoordelijk zijn voor de gigantische criminaliteitsexplosie bij onze Oosterburen.

‘Ik kan daar niet langer over zwijgen, dat recht heb ik niet. Ik hoop dat deze bijdrage door zoveel mogelijk mensen wordt gelezen, omdat hetgeen er nu in en met de politie gebeurt, totale onzin is.’

‘Ik ben agent bij de politie in Köln. Een maand geleden heeft onze afdeling een voorschrift van het landsministerie gekregen. Dat bevel werd ons mondeling meegedeeld, en enkel door een gelukkig toeval is het document in mijn handen gekomen, zodat ik er een kopie van kon maken. Ik weet dat ook andere afdelingen deze verordening hebben gekregen, en niet enkel in Nordrhein-Westfalen.’

‘Ik hoop dat degenen die dit lezen begrip hebben voor mijn gedwongen anonimiteit en de redenen dat ik niet alles beantwoorden kan. Zie dit alstublieft niet als een vals gerucht of een provocatie. Persoonlijk heb ik bijna een maand volgens dit voorschrift gewerkt, en ik geloof dat de inhoud ervan aan u onthuld moet worden.’

Niet opvolgen = strenge berisping of ontslag

‘Het voorschrift regelt de handelingen van de politie tegenover vluchtelingen, asielzoekers en mensen met een migrantenachtergrond in de periode 17 juli tot 31 oktober. Het geldt weliswaar als ‘aanbeveling’, maar dat zijn maar woorden. In werkelijkheid dreigt men de politiebeambten die deze verordening niet nakomen met een strenge berisping en waarschuwing, en zelfs met ontslag.’

‘Daarbij is dit voorschrift enkel in naam verbonden met de ‘veelvuldiger voorkomende gevallen van extreemrechts geweld tegen migranten, en vanwege de toespitsing van sociale en etnische conflicten in de samenleving’. Het werkelijke doel is om te doen alsof er geen buitenlandercriminaliteit bij ons is, en de migranten heel onschuldig zijn. Nu, u kent ongetwijfeld de realiteit.’

‘Bevel om misdadigers te verbergen, enkel omdat ze migranten zijn’

‘Ik wil niet namens anderen spreken, hoewel ik er vast van overtuigd ben dat veel agenten mij zouden steunen. Maar ik spreek alleen voor mezelf. Ik ben politieagent geworden om mijn medeburgers als onschuldige mensen te beschermen. Maar nu wordt mij bevolen om misdadigers te verbergen, enkel omdat ze migranten zijn. Daar is nog een reden voor: dat is in het voordeel van de autoriteiten en mevrouw Merkel persoonlijk, dankzij wier beleid wij in deze situatie terecht zijn gekomen. Anders kan ik het feit dat deze twee zaken samenvallen niet verklaren.’

‘Aangifte bloedende, mishandelde, verkrachte vrouwen in de prullenbak’

‘’Het wordt verordend…’. Ach ja, daar zit het hem in! Volgens dit voorschrift moet ik als politieagent, als bewaarder van de orde, een of andere kl**tzak uit bijvoorbeeld Somalië, die een winkelier halfdood heeft geslagen, als een arme zielenpiet behandelen. Hij is tenslotte een vluchteling!’

‘En als een bloedende, bont en blauw geslagen, huilende vrouw hier komt en zegt dat ze door meerdere migranten is verkracht, moet ik volgens de voorschriften alle papieren met potlood invullen, om dat later weer uit te wissen. Haar aangifte moet in de prullenbak, en dat terwijl dit de meest voorkomende delicten van migranten in Duitsland zijn: verkrachting, mishandeling, scheldpartijen. Dat zijn echte feiten, reële statistieken, en dat weet ik niet van horen zeggen.’

‘Immigratiebeleid mislukt: Hoogste tijd voor haar aftreden!’

Geen strafproces opstarten? Alle contacten met de massamedia uitsluiten? De misdaden niet aan de rechtbank overgeven? En waar is die beruchte transparantie dan? Waar is de voorrang van de wet dan? Of mag men daar gewoon lak aan hebben, net zoals aan de eer en de plicht van politieagenten, enkel om de gevolgen van het mislukte immigratiebeleid te verdoezelen?’

‘Als een staatschef bereid is het welzijn van haar burgers op te offeren om haar eigen hachje te redden, dan is het de hoogste tijd voor haar aftreden! Ik kan daar wat mezelf betreft niet langer over zwijgen!’

Ook in Nederland

En u denkt dat dit in Nederland niet gebeurt? Natuurlijk wel. Heel veel kleine berichtjes in de media over aanvallen, mishandelingen, berovingen en steekpartijen, waarvan de ‘toedracht onduidelijk’ is, zijn in bovenstaand kader te plaatsen. Dat de dader bijvoorbeeld uit een Nederlandse plaats komt, zegt namelijk helemaal niets over zijn afkomst, want ook asielzoekers die in een AZC verblijven, vallen daar volgens de overheid onder. Nederland is echt geen uitzondering in Europa – wat in Duitsland gebeurt, gebeurt ook hier. En ook hier mag het niet gezegd worden, mag het niet in de media komen, tenzij het echt niet anders kan.

Fake?

(Toegevoegd om 16.40): Volgens de minister van de deelstaat en sommige reageerders is de brief ‘fake’. Net als in de Verenigde Staten geven sommigen de Russen ervan de schuld. (2)

David D. Letterman

(1) Homment.com
(2) WA.de
(3) AFBEELDING: Getty Images (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik)
(4) Xandernieuws