• Laatste nieuws

 • BREAKING NEWS 2017

 • Ik zoek Contact

 • Zoekmachine

 • Malle Piet doet mee !

 • Acceptatie Talenten bij:

  Op onderstaande locaties worden Talenten als betaalmiddel geaccepteerd:

 • Producten

 • Purmerend

 • Provincie en stad

  Friesland
 • Holland

 • Acties in steden

 • Deelnemers

 • Muziek

 • Uw bankrekening

 • Bankrekening openen ?

Campagne ‘Cultuur onder Vuur’: Teken petitie om verplicht moskeebezoek schoolkinderen te stoppen

2017-06-07-13-41-30.nl schoolkinderen buigen voor allah in moskee 01a

Nederlandse schoolkinderen leren alvast te buigen voor de religieuze ideologie vrijwel ieder recht en iedere verworvenheid van onze vrije Westerse samenleving wil vernietigen, en wil vervangen door de islamitische Sharia. (Heel links/liberaal Nederland had op zijn achterste benen gestaan als deze kinderen verplicht naar een kerk waren gestuurd, en verplicht het ‘Onze Vader’ hadden moeten opzeggen.)

De Stichting Civatas Christiana, gevestigd op de Heilig Landstichting bij Nijmegen, is de campagne ‘Cultuur onder Vuur’ gestart om het door sommige scholen verplichte klassikale bezoek van aan een moskee –inclusief het opzeggen van de islamitische oorlog/terreurkreet ‘Allahu Akbar’- te stoppen. Hieronder de tekst van de petitie*:

‘Allahu akbar’ is wereldwijd de strijdkreet van jihadisten. U en ik weten wat die inhoudt. Niet veel goeds.

Dit angstaanjagende geluid komt steeds dichterbij. Gisteren Parijs, vandaag Londen. Zal het morgen Amsterdam zijn? Als de trend niet keert, hebben we alle reden bang te zijn.

Wat stellen onze politici hier tegenover? Meer eigen christelijke cultuur? Nee, meer ‘diversiteit’.Meer zorg voor nationale tradities? Nee, open grenzen.

Een aanpak van de radicale islam? Nee, halfzachte pleidooien.

Men legt het islamiseringsproces geen strobreed in de weg. Graag wil ik met u delen waar ik met onze recente actie ‘Klap uit de school’ achter ben gekomen.

•   Cultuur onder Vuur veroorzaakte veel ophef door de aandacht te vestigen op excursies van scholen naar de moskee. Schoolbesturen voelden zich betrapt!

•   Wist u dat kinderen daar islamitisch leren ‘bidden’ en naar Mekka te buigen?

•   Wist u dat ze daarbij vaak de woorden ‘Allahu akbar’ moeten zeggen, de woorden die terroristen gebruiken bij hun bloedstollende terreur?

Het probleem blijkt nog veel dieper te steken dan toen ik het vorige maand aankaartte op internet. Sindsdien word ik bedolven onder nieuwe meldingen. Tegen dit misbruik wil ik al mijn krachten gaan inzetten.

Teken daarom nu de petitie tegen het ‘bidden’ in de moskee door schoolkinderen. 

Met de petitie gaan we de scholen aanpakken. Zij verafschuwen onze openbaarmaking, omdat ze heel goed weten dat moskeebezoek bij ouders omstreden is.

Bijvoorbeeld: een filmpje van een Nederlandse school toont kinderen voorovergebogen in een moskee. Het ging viraal op internet. Uit heel de wereld komen er verontwaardigde reacties op.

Cultuur onder Vuur vond bij ons eerste onderzoek meteen al een aantal andere scholen die zich aan deze praktijken schuldig maken (2). En de lijst blijft doorgroeien.

Video’s en foto’s laten duidelijk zien hoe kinderen zich in de moskee in gebedshouding moeten opstellen en ‘bidden’ onder leiding van een imam.

We tonen de bewijzen op de website die we geopend hebben: klapuitdeschool.nl. Die trok meteen al 50.000 bezoekers!

We kunnen dit ‘bidden’ niet in alle rust blijven aanzien. We moeten een golf van verontwaardiging opwekken om aan deze belachelijke indoctrinatie een einde te maken.

Mensen zijn bang zich uit te spreken over de oprukkende islam, maar zijn diep bezorgd. Daarom wil ik de kastanjes uit het vuur halen. Maar dan heb ik wel hulp nodig!

De tijd is gunstig. Nederland staat steeds meer open voor kritiek op de islam. De machinaties van de Turkse president Erdogan en de dubbele paspoorten doen steeds meer mensen de schellen van de ogen vallen.

Turkije bouwt volop moskeeën in ons land, met medewerking van onze multiculturele elites.

Turkije stelt de imams aan en betaalt hen. Deze imams prediken in het belang van hun Turkse broodheer, niet in dat van Nederland.

In het kader van al deze wantoestanden wil ik de scholen duidelijk maken dat hun moskeebezoek een ongehoord schandaal is!

Daarom is het zo belangrijk dat u vandaag nog de petitie aan de scholen ondertekent.

De petitie is slechts het begin. Wat gaan we nog meer doen?

•   We huren een Arabisch-sprekende onderzoeker in om het probleem tot op de bodem uit te zoeken.

•   Met WOB-verzoeken dwingen we bij gemeenten openheid af over de medewerking die zij hieraan geven.

•   We brengen het probleem ook bij de politiek onder de aandacht. Met de petitie in de hand gaan we heel Nederland door om bestuurders hierop aan te spreken.

•   We leggen contacten met kritische journalisten, die van onze resultaten de basis kunnen maken voor artikelen, zodat de publieke opinie wordt gealarmeerd.

We voeren permanente actie online via onze website en investeren in advertentiecampagnes op Facebook.

U begrijpt dat uw steun hierbij onontbeerlijk is. Daarom vraag ik u aan dit belangrijke initiatief mee te doen. Onderteken de petitie. Daarmee gaan we scholen op hun verantwoordelijkheid aanspreken.

Christelijke cultuur in plaats van sharia!

We hebben grote kansen deze strijd te winnen en een definitief einde te maken aan dit ‘bidden’ in de moskee. We zien nu al dat scholen afgeschrikt worden door onze publiciteit.

Help ons alstublieft met deze petitie zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Deze campagne kan alleen succesvol zijn als ik op zijn minst 50.000 handtekeningen voor de petitie krijg in de eerste fase van de campagne.

Politici komen slechts in beweging als ze aantallen zien, als ze zien dat stemmers woedend zijn.

Ik ben er zeker van dat een meerderheid van de Nederlanders mijn verontwaardiging deelt. Maar ik moet hen dan wel eerst zien te bereiken.

Om die honderdduizenden of zelfs miljoenen mensen in Nederland aan te kunnen spreken en onze invloed bij de regering te laten voelen, heb ik geld nodig.

Met uw gift kunnen we onze toekomst veilig stellen en gezamenlijk een effectieve wal opwerpen tegen de islamitische indoctrinatie van onze kinderen.

Om dat tot stand te brengen, moeten we echter ook de strijd op langere termijn durven aanbinden.

De verdediging van onze christelijke cultuur tegen de opdringende islam is echter een groot werk. Ik ben blij met elke ondersteuning, maar graag zou ik zou deze strijd breder willen voeren en over een langere tijd.

Om de verdediging van de Nederlandse christelijke cultuur tegen de islam dag aan dag voort te zetten, heb ik ondersteuning nodig.

Zoals u ziet wordt dit een zaak van lange adem, die om stabiele en voortdurende ondersteuning vraagt.

Ik ben blij met elke gift. Iedere bijdrage komt volledig ten goede aan de verdediging van de Nederlandse cultuur. Dank, want dit gaat een strijd van lange adem worden.

Samen staan we sterk!

Met strijdbare groet,

Hugo Bos, Campagneleider ‘Cultuur onder Vuur’

 

* Links met directe oproepen om een gift te storten verwijderd, dit om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Deze petitie is –mede op verzoek van enkele lezers- geplaatst omdat we het doel van harte ondersteunen. Er is geen enkel contact tussen De Talenten en de stichting. Mocht u de stichting financieel willen ondersteunen, kan dat via de site van de petitie.

David D. Letterman

(1) Cultuur onder Vuur
(2) Klap uit de school (Stop islamisering en indoctrinatie via school!)
(3) Xandernieuws