• Laatste nieuws

 • BREAKING NEWS 2017

 • Ik zoek Contact

 • Zoekmachine

 • Malle Piet doet mee !

 • Acceptatie Talenten bij:

  Op onderstaande locaties worden Talenten als betaalmiddel geaccepteerd:

 • Producten

 • Purmerend

 • Provincie en stad

  Friesland
 • Holland

 • Acties in steden

 • Deelnemers

 • Muziek

 • Uw bankrekening

 • Bankrekening openen ?

Pasen 2017: Afgelopen jaar 90.000 christenen vermoord om hun geloof

Paaszondag in Pakistan: Moslim blaast zichzelf te midden van christelijke gezinnen op:  meer dan 70 doden, waaronder ruim 30 kleine kinderen – Al 600 miljoen christenen in meer of mindere mate vervolgd – ‘De antichrist’ en ‘de valse profeet’ zijn al lang aanwezig en actief: de islam en Mohammed

Aaa

Volgens het Italiaanse Center for Studies on New Religions (CESNUR) zijn het afgelopen jaar wereldwijd zo’n 90.000 christenen vermoord vanwege hun geloof, waardoor christenen opnieuw met afstand de ergst vervolgde gelovigen ter wereld zijn. De daders zijn in overgrote meerderheid volgelingen van de ‘antichrist’ en de ‘valse profeet’.

Directer Massimo Introvigne zei dat waar vroeger atheïstische communistische regimes de grootste christenvervolgers zijn, dit nu islamisten zijn. Recent voorbeeld waren de islamitische bomaanslagen op Palmzondag in Egypte, waarbij 45 Koptische christenen omkwamen, en meer dan 100 gewond raakten. Ook volgens de autoriteiten werden deze aanslagen enkel gepleegd omdat het om christenen ging.

Afgelopen zaterdag voorkwam het Pakistaanse leger een grote terreuraanslag tegen christenen, die gisteren had moeten plaatsvinden. Toch blies op paaszondag een moslim terrorist zich op te midden van een groot aantal christelijke gezinnen die zich in een park in Lahore hadden verzameld. Meer dan 70 gelovigen, waaronder ruim 30 kleine kinderen, vonden de dood, en ruim 320 raakten er gewond.

De onderzoeksresultaten van het CESNUR komen overeen met die van het bekende Open Doors. Op hun ‘world watch list’ zijn 9 van de 10 landen met de ergste christenvervolgingen islamitisch, al wordt de nr. 1 positie nog altijd ingenomen door het Stalinistische Noord Korea. Van de top-50 zijn 40 landen moslimstaten, dus 80%.

600 miljoen christenen in meer of mindere mate vervolgd

Directeur Introvigne voegde eraan toe dat de 90.000 vermoorde christenen slechts het topje van de ijsberg zijn van de dagelijkse massale ernstige vervolgingen die vrijwel nooit het reguliere nieuws halen. Ook dat komt omdat het ‘maar’ om christenen gaat. Al zo’n 600 miljoen (!) christenen kunnen niet vrijelijk hun geloof belijden en beleven zonder het risico te lopen op vervolging.

In zijn Paaspreek herhaalde paus Franciscus dat er nu meer christelijke martelaren zijn dan tijdens de eerste eeuwen met christenvervolgingen door het Romeinse Rijk. Hij riep alle christenen op om hun vervolgde broeders en zusters te gaan helpen en te beschermen.

Jammer genoeg is Franciscus zelf te politiek correct en een te belangrijke figuur in de ‘Nieuwe Wereld Orde’ om de belangrijkste oorzaak van al die vervolgingen en martelaren rechtstreeks te benoemen: de islam.

Antichrist / Het beest / 666 = Allah, de valse profeet = Mohammed

Mogelijk nog triester is dat veel Westerse christenen aan eindtijd theorieën vasthouden die hen blind maken voor het feit dat ‘de antichrist’ geen enkele persoon is, maar een systeem, een ‘imperium’, een religieuze ideologie: de islam, en dat ‘de antichrist’ al lang aanwezig is en als een beest tekeer gaat tegen het christendom, iets wat ze met hun eigen ogen zouden kunnen aanschouwen, als ze het maar willen zien.

Met de profetische ‘beesten’ in de Bijbel worden zonder uitzondering (wereld)rijken bedoeld. Het laatste beest / wereldrijk ‘verschilt van alle andere’, omdat het niet om een rijk gaat dat door militaire veroveringen groot is geworden, zoals het Romeinse, maar om een grensoverschrijdende ideologie die door al zo’n 1,5 tot 2 miljard mensen wordt aangehangen, en die vrijwel geen enkele ruimte laat voor andere gelovigen en andersdenkenden.

Het is de islam die in naam van ‘het beest 666’  (het meest heilige getal van Allah) en zijn ‘valse profeet’ Mohammed bezig is het christendom uit te roeien, iets dat in Irak, Syrië en de Palestijnse gebieden al bijna is gebeurd. Voor christenen die tegenwerpen dat deze in de Bijbel voorzegde ‘valse profeet’ allang dood is: u gelooft toch ook dat Jezus Christus nog steeds leeft, ook al is Hij al bijna 2000 jaar niet meer op Aarde? Op dezelfde manier dienen ook de profetieën over de ‘valse profeet’ te worden gelezen. Het maakt daarom niet uit dat het niet om een ‘in den lijve’ aanwezige persoon gaat, omdat deze valse profeet door meer dan 1500 miljoen moslims wordt gevolgd en gehoorzaamd alsof hij nog steeds leeft en in hun midden is.

De uitroeiing van de twee getuigen

De realiteit van Pasen 2017 is dat honderden miljoenen christenen reeds door de antichrist en zijn valse profeet worden bedreigd en in meer of mindere mate vervolgd. Ieder jaar worden zo’n 90.000 tot 100.000 christenen vermoord vanwege hun geloof in het evangelie van Jezus Christus. Niet alleen de Bijbel (Openbaring 11), maar ook de islam zelf zegt dat het als ‘een beest uit de afgrond’ (/ aarde) zal opkomen en de wereld zal overwinnen, in het bijzonder de Joden en de christenen (de twee getuigen van God op Aarde).

Jezus Christus opnieuw gemarteld in tal van zijn volgelingen

Het wordt naar mijn mening de hoogste tijd dat een groot deel van het Westerse christendom ogenzalf koopt (Opb.3:18) om te kunnen zien dat niet zij de enige juiste catechismus of het ‘volle (pinkster)evangelie’ hebben en daarom zo ‘rijk’ zijn, maar dat zij al die tijd arm en blind zijn geweest voor hun eigen Heer en Heiland, die ‘as we speak’ in tal van zijn kinderen opnieuw gruwelijk wordt gemarteld, net zoals Hem dat zelf werd aangedaan pal voor en tijdens Zijn kruisdood.

Uiteindelijk zal de hoop op de belofte van de Opstanding, zoals die gisteren werd gevierd, overwinnen, en zullen alle zieke, arme, gevangen gezette, gemartelde en vermoorde getuigen hun eeuwige beloning krijgen. Aan degenen die dit op Aarde niet hebben hoeven meemaken, zal door de teruggekeerde Messias worden gevraagd wat zij binnen hun eigen vermogens voor hun broeders en zusters hebben gedaan (Matt. 25: 31-46 / Matt. 7:21-23).

Laat dat onze overdenking voor deze Paasdagen* zijn.

David D. Letterman