• Laatste nieuws

 • BREAKING NEWS 2017

 • Ik zoek Contact

 • Zoekmachine

 • Malle Piet doet mee !

 • Acceptatie Talenten bij:

  Op onderstaande locaties worden Talenten als betaalmiddel geaccepteerd:

 • Producten

 • Purmerend

 • Provincie en stad

  Friesland
 • Holland

 • Acties in steden

 • Deelnemers

 • Muziek

 • Uw bankrekening

 • Bankrekening openen ?

‘De VN verklaart de oorlog aan de Joods-christelijke beschaving’

‘VN maakt snel de weg vrij voor een Europees Kalifaat’ – Tijd dat beschaafde landen zoals Nederland zich terugtrekken uit deze liegende racistische antisemitische pro-islamistische haatclub

2016-12-27-16-02-32-president-av-vn-peter-thomson-01a

Hoezo ‘onafhankelijk’? In november droeg de president van de Algemene Vergadering van de VN de beruchte geblokte keffiyah, de sjaal die symbool staat voor het Palestijnse terrorisme en de pogingen om de Joodse staat van de kaart te vegen.

‘Voor de antisemieten in de VN is 2016 een geweldig jaar geweest,’ schrijft de Italiaanse journalist Giulio Meotti. ‘De VN heeft zich zojuist tegen de enige democratie in het Midden Oosten gericht: de staat Israël. Zelfs volgens de (linkse Israëlische) krant Haaretz zette de vertrekkende regering Obama een ‘hit and run’ campagne in de VN op om de Joodse staat te denigreren en over te geven aan een lot met enkel meer conflicten en haat. Dit is culturele genocide die niet minder gevaarlijk is dan terreuraanslagen. Het is gebaseerd op antisemitische leugens, en creëert niet een atmosfeer voor het bereiken van ‘vrede’, zoals valselijk wordt beweerd, maar voor permanente oorlog.’

‘Racistische feestclub’ had ‘duizelingwekkend vruchtbaar jaar’

2016 was volgens Meotti een ‘duizelingwekkend vruchtbaar jaar’ voor het antisemitische blok in de VN. In november nam de Algemene Vergadering van de VN, die wordt gedomineerd door de 56 landen tellende Organization of Islamic Cooperation, op één dag maar liefst 10 resoluties tegen Israël, de enige echt open samenleving in het Midden Oosten, aan. Tegen Syrië? Slechts één. Hetzelfde gold voor Noord Korea.

Geen enkele resolutie werd aangenomen tegen de landen met de ergste mensenrechtenschendingen, zoals Saudi Arabië, Turkije, Venezuela, China of Cuba, om over de tirannieën in Afrika maar te zwijgen. Er werd wel een resolutie aangenomen voor ‘het bezit van de Palestijnse vluchtelingen’, maar het bezit van de Iraakse christenen in Mosul werd met niet één woord genoemd.

Een andere resolutie van deze ‘racistische feestclub’ in de VN ging over het ‘toepassen van de Conventie van Genève in de bezette gebieden’. Er zijn honderden betwiste gebieden op Aarde, van Tibet tot Cyprus, Kashmir en de Westelijke Sahara, maar men richt zich zoals altijd enkel op Israël.

‘Volgens leugenaars bij VN is Israël het kwaadaardigste land’

‘Volgens de leugenaars bij de VN is Israël het kwaadaardigste land ter wereld. De Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten, Zeid Ra’ad en de Jordaanse prins Zeid al Hussein, steunen nu zelfs een zwarte lijst met internationale bedrijven die banden hebben met Israëlische bedrijven in Judea, Samaria, Oost Jeruzalem en de Golanhoogte, zodat er een boycot tegen Israël kan komen, duidelijk omdat men hoopt de enige democratie en pluralistische natie in de regio economisch te vernietigen: de Joodse staat.’

De uit moslimstaat Algerije afkomstige VN Afgevaardigde voor Kinderen en Gewapende Conflicten, Leila Zerrougoui, wil het Israëlische leger op dezelfde zwarte lijst zetten als Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS, de Taliban en landen zoals Congo en de Centraal Afrikaanse Republiek, dat berucht is vanwege zijn kindsoldaten. Natuurlijk worden de Palestijnen níet genoemd, ondanks het feit dat die voortdurend kinderen misbruiken (als onder andere levende schilden) en aanmoedigen om ‘martelaren’ (zelfmoordterroristen) te worden.

‘Hoe kan het dat de Westerse jurisprudentie, die na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht om meer misdaden tegen de mensheid te voorkomen, nu wordt gebruikt om meer misdaden tegen democratieën te begaan?’ vraagt Meotti zich af.

Geen resoluties tegen ISIS, Saudi Arabië of Iran

De VN Vrouwenrechtencommissie veroordeelde Israël als ’s werelds enige (!) schender van vrouwenrechten. Niet ISIS, dat massa’s vrouwen en meisjes verkracht en dwingt seksslavin te worden, niet Saudi Arabië, waar vrouwen worden gestraft als ze in de zinderende hitte niet hun volledig bedekkende islamitische gewaden dragen, als ze auto rijden, of zelfs maar (zonder toestemming) hun huis verlaten. Niet Iran, waar ‘overspel’ ook van toepassing is op de vrouwen die zijn verkracht (!), wat tot de doodstraf door steniging kan leiden. En dat Palestijnse mannen hun vrouwen slaan is de schuld van Israël, beweerde VN ‘expert’ Dubravaka Simonovic met een uitgestreken gezicht.

De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) van de VN deed hetzelfde, en noemde uitsluitend Israël als schender van de ‘mentale, fysieke en milieu gezondheid’, en dat terwijl Israël het enige land ter wereld is dat daadwerkelijk medische hulp biedt aan zijn vijanden (vraag het aan de kinderen van de leiders van de terreurorganisatie Hamas).

De ‘onpartijdige’ onderzoeker die de VN vervolgens aanstelde om de veronderstelde mensenrechtenschendingen door Israël te onderzoeken was de Canadese rechtenprofessor Michael Lynk, al geruime tijd bekend vanwege zijn anti-Israël activiteiten, inclusief zijn bestuursfuncties in veel pro-Palestijnse organisaties zoals ‘Friends of Sabeel’ en de Nationale Raad voor Canadees-Arabische Betrekkingen.

UNESCO hernoemt Bijbelse Joodse plaatsen ‘islamitisch’

Dan hebben we natuurlijk ook nog de UNESCO, de ‘culturele’ tak van de VN die in oktober de historische Bijbelse Joodse plaatsen op magische wijze tot ‘islamitisch’ erfgoed bestempelde. Dat islam pas vele honderden jaren later (in de 7e eeuw) ontstond werd simpelweg ‘vergeten’. Ook hier was het doel overduidelijk: het uitwissen van de Joodse (en later ook christelijke) wortels van Jeruzalem.

Meotti: ‘Met deze afschuwelijke manipulatie wordt geprobeerd de hele Joodse en christelijke geschiedenis uit te wissen, en mensen te laten geloven dat de hele wereld van origine enkel islamitisch was, en dat zal blijven. Dit is een jihad. Zo ziet jihad eruit  – niet enkel onthoofdingen en slavernij. Als het lukt om de geschiedenis uit te wissen en te herschrijven, is ook de toekomst een andere kant op te sturen. Want als je niet weet waar je vandaan komt, welke waarden moet je dan nog verdedigen? Waar moet je dan nog voor vechten?’

Joodse staat stap voor stap ontmanteld

Daarom doen namen er wel degelijk toe. Als het Joods is, noem het dan ook ‘Judea’ en ‘Samaria’. Maar men noemt het ‘Palestina’, net zolang totdat de hele wereld gelooft dat het land inderdaad door de Joden werd ‘gestolen’, en dat Israël niets meer dan een ‘kolonistisch project’ is dat gebaseerd is op ‘onrecht’. Maar waarom heeft niemand het dan ooit over het complete Zuid Amerikaanse continent, dat door de Europeanen op de oorspronkelijke Indiaanse inwoners werd veroverd?

De meest recent resolutie van de VN Veiligheidsraad tegen Israël ging niet enkel over de ‘nederzettingen’, maar ook over de Oude Stad van Jeruzalem, inclusief de Tempelberg en de Klaagmuur. De leden van de Veiligheidsraad willen de geschiedenis niet naar 1967, maar naar 1948 terugdraaien – het jaar waarin Israël –toen nog met steun van de VN- werd opgericht.

Israël eerst cultureel en economisch, en daarna militair vernietigd

Zelfs de globalistische Washington Post schreef dat de UNESCO ‘veel te bureaucratisch, kostbaar en verspillend’ is geworden, en ‘doordrenkt is met anti-Westerse en anti-kapitalitische vooroordelen.’  Al in 1975 verklaarde de VN dat ‘Zionisme (= het recht van de Joden om in hun eigen historische land te wonen) gelijk staat aan racisme’. De ideologische criminelen aan de Seine (het hoofdkwartier van de UNESCO) behandelen Israël uitsluitend als een pariastaat.

In november had de president van de Algemene Vergadering van de VN, Peter Thomson, demonstratief de beruchte geblokte sjaal omgedaan, de keffiyah, een symbool van het ‘Palestijnse verzet’ – dus: terrorisme. Ook dit valt binnen het programma waarmee de staat Israël eerst cultureel, politiek en economisch wordt ondermijnd en weggevaagd, zodat de weg wordt vrijgemaakt voor de letterlijke (militaire) vernietiging en uitroeiing van de Israëlische en Joodse bevolking.

‘Christendom houdt op te bestaan als Israël verdwijnt’

‘Het lot van de Joods-christelijke beschaving –zowel het christendom als het Judaïsme-, waar al onze waarden op zijn gebaseerd, is verbonden aan het lot van de staat Israël,’ concludeert de Italiaanse journalist. ‘Als Israël ophoudt te bestaan, geldt dat ook voor het christendom. De wereld is er getuige van hoe de weinige christenen en andere niet-moslims die er nog in de rest van het Midden Oosten zijn overgebleven, worden afgeslacht.’

‘VN voert oorlog tegen de Westerse beschaving’

‘De oorlog van de Verenigde Naties tegen de Israëlische Joden is in de kern een oorlog tegen het Westen,’ besluit Meotti. ‘De VN en zijn ondersteuners maken in snel tempo de weg vrij voor een Europees Kalifaat.’ (1)

Hoogste tijd dus voor landen, die zichzelf nog als beschaafd, vrij en democratisch beschouwen, om ogenblikkelijk alle contributies aan de organisaties van de VN stop te zetten, en zich geheel uit deze leugenachtige, racistische, antisemitische, anti-humane en pro-islamistische club terug te trekken. Zo niet, dan zijn ook onze eigen regeringen medeplichtig aan de in uitvoering zijnde ondergang van onze samenlevingen, en aan een nieuwe Holocaust.

Voorzegd in Bijbelse profetieën

Voor christenen onder ons zullen deze ontwikkelingen vermoedelijk geen nieuws zijn, want het staat letterlijk in tal van Bijbelse profetieën te lezen dat de Joden in de eindtijd hun eigen land en hoofdstad weer zullen terugkrijgen, waarna uiteindelijk de hele wereld het weer van hen zal proberen af te pakken. In even zoveel profetieën staat ook vermeld wat er zal gebeuren met alle landen die hun legers op de Joodse staat zullen afsturen, namelijk precies het lot wat ze voor Israël in gedachten hadden: totale vernietiging.

Want denken de antisemieten nu werkelijk dat de Joden zich wéér machteloos naar de ovens zullen laten voeren? Deze keer hebben ze kernwapens, en die zullen ze, zodra de zoveelste uitroeiingspoging wordt ondernomen, daadwerkelijk gaan gebruiken ook. En geef ze, na alle historische ellende, en gezien het in dit artikel beschreven hemeltergende onrecht en het bedrieglijke verraad door het Westen, eens ongelijk.

David D. Letterman

(1) Gatestone Institute
(2) Xandernieuws