• Laatste nieuws

 • BREAKING NEWS 2017

 • Ik zoek Contact

 • Zoekmachine

 • Malle Piet doet mee !

 • Acceptatie Talenten bij:

  Op onderstaande locaties worden Talenten als betaalmiddel geaccepteerd:

 • Producten

 • Purmerend

 • Provincie en stad

  Friesland
 • Holland

 • Acties in steden

 • Deelnemers

 • Muziek

 • Uw bankrekening

 • Bankrekening openen ?

Bezoek Tempelberg: Christelijke leiders verbergen kruisjes in knieval voor islam

Paus Franciscus doet opnieuw valselijk beroep op ‘christelijke gastvrijheid’ om moslim migranteninvasie Europa te rechtvaardigen

2016-11-04-14-24-34-chr-leider-verbergen-kruisjes-okt-2016a

Pal voor het gebouw van de in de Bijbel voorzegde ‘antichrist’ religie, met daarop de tekst ‘Het zij verre van god dat hij een zoon zou hebben’, tonen twee hoge vertegenwoordigers van het christelijke geloof hun onderwerping aan islam door hun kruisjes, hèt symbool van die Zoon, te verbergen.

Op 20 oktober werd er een buitengewoon symbolische, mogelijk zelfs profetische foto genomen op de Tempelberg in Jeruzalem, pal naast het Rotskoepelgebouw, één van de drie belangrijkste heiligdommen van de islam. Een katholieke kardinaal en een evangelische bisschop poseerden aan weerszijden van moslimgeestelijke sjeik Omar Awadallah Kiswani. Beide christelijke leiders hadden hun kruisjes verborgen, zogenaamd om de moslims niet te kwetsen. In werkelijkheid stond de ontmoeting symbool voor de knieval van het moderne christendom voor de islam, en een stilzwijgende instemming met de anti-christelijke tekst op het Rotskoepelgebouw: ‘Het zij verre van god dat hij een zoon zou hebben’.

Sjeik Omar werd geflankeerd door kardinaal Reinhard Marx, aartsbisschop van München, en de Beierse bisschop Heinrich Bedford-Strohm. Normaal gesproken hebben beide heren in functie een ketting met kruis om hun hals hangen, maar die hadden ze voor de gelegenheid verborgen onder hun kleding, of mogelijk zelfs helemaal niet meegenomen.

Kruizen worden als eerste vernietigd

Veel christenen reageerden ontzet dat twee van de hoogst geplaatste officiële vertegenwoordigers van hun geloof er klaarblijkelijk geen moeite mee hadden om hèt symbool van de kern van dat geloof te verbergen, en dat terwijl in een regio waar miljoenen christenen al jaren massaal worden vervolgd en vermoord door moslims. Het eerste wat de islamitische terroristen van ISIS en Al-Qaeda doen als ze een dorp veroveren is het vernietigen van de kruizen op en in kerken.

Het lijkt er dan ook sterk op dat de beide takken van het christendom instemmen met het recente besluit van de UNESCO om de Tempelberg uitsluitend aan de islam toe te wijzen. Als de beide kerkleiders ook maar enig besef van hun religie, de Bijbel en de historie hadden gehad, dan hadden ze het bezoek aan de Tempelberg juist moeten boycotten, of moeten aangrijpen om te protesteren tegen de stille islamitische bezetting van de plek waar ooit twee Joodse tempels stonden.

Bisschop Bedford-Strohm deed achteraf nog een doorzichtige poging om het verbergen van zijn kruisje goed te praten, door te zeggen dat ze ook de Joden niet wilden kwetsen. Probleem: die worden in het geheel niet toegelaten op de Tempelberg.

Dialoog wordt als knieval gezien

Terwijl het gevestigde christendom nog steeds meent dat er een ‘dialoog’ met (de) ‘antichrist’ kan worden aangegaan, wordt er in de moslimwereld spottend gekeken naar dit soort opzichtige en voor christenen vernederende knievallen voor de islam. Het bevestigt moslims in hun overtuiging dat alleen de islam de enige ware religie is, waar christenen zich aan dienen te onderwerpen. Joden niet, die zijn volgens de Koran slechts ‘apen en zwijnen’ die tot op de laatste man moeten worden uitgeroeid.

Als vertegenwoordigers van het zieltogende christendom in Europa het zelfs niet meer van belang achten om het symbool van hun Verlosser aan de wereld te tonen, kan niet worden verwacht dat de miljoenen moslimmigranten die naar Europa worden gehaald ook maar enige moeite doen om zich aan onze landen en samenlevingen aan te passen. Ze zien immers met eigen ogen dat de meeste Europeanen, zowel in als buiten de kerken, hen toch wel in alles hun zin geven, waardoor de overwinning van islam op onze democratieën feitelijk nu al vaststaat.

Paus wil ‘liefhebbende revolutie’ tegen migranten

Ook de allerhoogste leider van de Katholieke Kerk, paus Franciscus, deed enkele dagen geleden een nieuwe duit in het pro-islamitische globalistische zakje door op bezoek in Zweden de Europeanen op te roepen tot een ‘liefhebbende revolutie’ tegen migranten. Eerder baarde hij opzien door de ‘christelijke wortels’ van Europa te ontkennen, en moslimmigranten op te roepen ‘Europese vrouwen te nemen’ – wat dan ook massaal gebeurt, alleen vermoedelijk niet op te manier die Franciscus in gedachten had.

De paus negeerde wederom dat slechts een zeer klein percentage migranten daadwerkelijk oorlogsvluchtelingen uit Syrië zijn, en zo’n 80% economische gelukszoekers zijn die zich in het geheel niet als vluchtelingen, maar als veroveraars gedragen. Immers, echte vluchtelingen laten niet hun gezinnen achter, gooien onderweg niet hun persoonspapieren weg, eisen niet dat hun gastgevers zich aan hen aanpassen (in plaats van andersom), terroriseren in deze gastlanden niet andersdenkenden en andersgelovigen, en storten zich niet massaal in de criminaliteit, maar gaan ervan uit dat ze op zeker moment weer naar hun thuislanden zullen terugkeren.

Franciscus moet in het razendsnel geïslamiseerde Zweden iets van het groeiende verzet van de bevolking hebben meegekregen, want tijdens een persconferentie op de retourvlucht naar Rome zei hij dat de regeringen in Europa niet meer migranten moeten binnenlaten dan er redelijkerwijs kunnen worden geïntegreerd (4). Aangezien we in eigen land zien dat met name de integratie van Marokkanen ook na tientallen jaren grotendeels mislukt is, volgt hieruit dat de massa immigratie geheel zou moeten worden gestopt.

Moslim migranteninvasie al 41 jaar geleden afgesproken

We herinneren u er nog even kort aan dat deze migranteninvasie al 41 jaar geleden is afgesproken in de Resolutie van Straatsburg, toen 200 vertegenwoordigers van de EEG de Arabische wereld beloofden om onze landen stap voor stap te laten islamiseren door steeds meer moslims toe te laten, en de media te dwingen daar uitsluitend positief over te berichten.

Sinds vorig jaar werd dit proces –dat in mei van dit jaar nog eens door een meerderheid van de Tweede Kamer werd bevestigd met het aannemen van een D66/PvdA motie waarmee de islam in Nederland speciale bescherming kreeg- in een nog hogere versnelling gezet, wat –indien niet heel snel gestopt- uiteindelijk tot de al in 1975 geplande ondergang van onze ooit vrije, vreedzame en welvarende samenleving zal leiden.

David D. Letterman

(1) Unzensuriert
(2) Junge Freiheit
(3) Breitbart
(4) Breitbart
(5) Xandernieuws