• Zoekmachine

  • Acceptatie Talenten bij:

    Op onderstaande locaties worden Talenten als betaalmiddel geaccepteerd:

‘Wie onrecht wil uitbannen, moet aan tafel met zakenmensen’

Mensenrechten-geld1

“Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.”  (Efeziërs 6:12)  

In oktober 2015 zijn we met een delegatie op werkbezoek geweest in Nigeria. Normaal gesproken staat zo’n reis in het teken van ontmoetingen met politici, advocaten en vertegenwoordigers van christelijke organisaties. Het bijzondere van deze missie was echter het feit dat we met een groep zakenmensen op pad gingen.

Krachten achter de schermen
Jubilee Campaign realiseert zich steeds meer dat de strijd tegen onrecht niet alleen draait om gebed, hulpverlening en activisme. De sleutel tot echte verandering ligt in de mate waarin christenen invloed kunnen uitoefenen op de krachten achter de schermen, die in deze verscheurde wereld aan de touwtjes trekken.

Als christenen kunnen we weerstand bieden aan de geestelijke ‘machthebbers van de duisternis’ door middel van gebed, de verkondiging van het evangelie en het stichten van lokale kerken. Al te vaak vergeten we echter dat de satan – de vorst van deze wereld – uitsluitend kan opereren als hij de beschikking heeft over een georganiseerde machtsstructuur, die gebaseerd is op financiële en economische belangen.

Het huis van de farao
Om structurele oplossingen te kunnen bieden aan mensen die lijden onder onrecht, moeten we deze machtsstructuren identificeren en een strategie uitwerken die gericht is op meer dan alleen liefdadigheid en hulpverlening. Jozef moest deel worden van het huis van de farao om uiteindelijk een zegen te kunnen zijn voor Israël. Zo moeten ook christenen die zich daar specifiek toe geroepen voelen, zich bezig houden met de economische en financiële aspecten in de strijd voor de vervolgde kerk.

We zien het als Gods genade dat we als team steeds vaker de kans krijgen om achter de schermen samen te werken met zakenmensen, die vaak grote invloed uitoefenen op de agenda van regeringen.

Aan de keukentafel 
Het menselijke verlangen naar vrede en voorspoed is een universeel gegeven. Zo zien we dat er ook binnen de meest corrupte systemen in ‘het huis van de farao’ machtige mensen zijn die het privé met onze ideeën eens zijn. Zij zijn bereid om mee te werken aan oplossingen, zolang dat hun positie niet schaadt. We zien het als een voorrecht om regelmatig aan de ‘keukentafel’ met deze mensen na te denken over realistische, uitvoerbare plannen voor de verbetering van de toekomst van hun land.

Hoewel deze machthebbers vaak over miljarden beschikken, zullen ze wellicht niet eens een vliegticket en een hotel voor ons betalen, omdat ze zoveel mogelijk buiten beeld willen blijven. Voor dit belangrijke werk blijven we dan ook volledig afhankelijk van de financiële ondersteuning van onze groeiende achterban. Het is echter bemoedigend te zien dat onze betrokkenheid met regeringsleiders en zakenmensen in landen als Pakistan, Nigeria, Syrië en Irak steeds vaker leidt tot concrete resultaten voor de christenen die daar worden vervolgd.

2015 was een bijzonder jaar, waarin we achter de schermen veel nieuwe samenwerkingsverbanden hebben kunnen aangaan.  We zien ernaar uit om in 2016 op basis van deze structuren concrete resultaten te boeken voor hen die worden vervolgd en onderdrukt.

Peter Bronsveld, directeur van Jubilee Campaign Nederland

aquinas-quote-faith