• Laatste nieuws

 • BREAKING NEWS 2017

 • Ik zoek Contact

 • Zoekmachine

 • Malle Piet doet mee !

 • Acceptatie Talenten bij:

  Op onderstaande locaties worden Talenten als betaalmiddel geaccepteerd:

 • Producten

 • Purmerend

 • Provincie en stad

  Friesland
 • Holland

 • Acties in steden

 • Deelnemers

 • Muziek

 • Uw bankrekening

 • Bankrekening openen ?

George Soros: EU moet jaarlijks minstens 300.000 moslimmigranten toelaten

Top-30 Duitse bedrijven konden van 1,5 miljoen moslimmigranten tot nu toe slechts 54 aan het werk zetten = 0,0036% – De rest leeft permanent van uitkeringen

2016-07-21-17-02-19.soros eu 02

Op de zo typerende linkse-progressieve wijze zeggen dat je voorstellen bedoeld zijn om een instorting te voorkomen, heel goed wetende dat die dat juist zullen veroorzaken.

De ultralinkse miljardair George Soros (foto), één van de gevaarlijkste globalisten ter wereld die enorm veel invloed in Brussel heeft, eist dat de Europese Unie ieder jaar minimaal 300.000 migranten uit het Midden Oosten opneemt, en daar jaarlijks € 30 miljard voor uittrekt. Wat een zeer lage schatting is, aangezien alleen al de Duitsers de komende jaren € 94 miljard kwijt zullen zijn aan de massa immigratie van miljoenen moslims. Daarnaast zou Europa nog eens miljarden moeten uitgeven aan de opvang en ‘verwerking’ van asielzoekers in hun eigen landen, zodat ze ‘niet meer hun leven hoeven te wagen op zee’.

Soros’ Open Society organisaties werken sinds enige jaren nauw samen met de Brusselse eurocraten. Open Society werkt toe naar een grenzen-loze wereld met onbeperkte (im)migratie naar Europa en de Verenigde Staten. Oftewel de totale islamisering van het gehele Westen.

Soros is van mening dat als dat niet gebeurt, de EU zal instorten. Door de ‘vluchtelingen’crisis en het Brexit zijn volgens hem ‘xenofobische’ nationalistische partijen en bewegingen sterk in opkomst. Op 2 oktober volgen eerst een Hongaars referendum over het EU-migrantenbeleid, en tegelijkertijd een herhaling van de wegens linkse manipulaties ongeldig verklaarde presidentsverkiezingen in Oostenrijk. Daarna zijn er volgend jaar verkiezingen in Duitsland, Frankrijk en Nederland. In al deze landen staan euroskeptische en/of anti-islam partijen op forse winst.

EU zou grenzen moeten ‘controleren’ = volledig openzetten

De EU lidstaten vertrouwen elkaar steeds minder en voeren steeds meer hun eigen (migranten)beleid uit, ten koste van de anderen, aldus Soros. Hij eist dan ook een alomvattende aanpak door Brussel. Het afsluiten van de grenzen zal in zijn ogen leiden tot het einde van de EU – overigens iets dat voor alle democratie- en vrijheidslievende burgers niet snel genoeg kan gaan.

De EU moet volgens hem het voortouw nemen door miljoenen moslims zelf hierheen te halen, en tegelijkertijd zijn eigen grenzen te gaan controleren. Hoe dat samen kan gaan legt Soros niet uit; vermoedelijk bedoelt hij met ‘controle’, zoals zijn Open Society al jaren stelt, het doelbewust doorlaten van zoveel mogelijk moslimmigranten.

Wat daadwerkelijk nog steeds gebeurt. Volgens getuigen, die zelf polshoogte zijn gaan nemen, staan de EU grenzen in Slovenië, Italië en Kroatië ‘wagenwijd’ open, en kunnen asielzoekers nog steeds vrijwel ongehinderd naar West en Noord Europa reizen. (2)

Duitsers konden slechts 0,0036% aan het werk zetten

Economische migranten moeten niet worden tegenhouden, maar juist worden gestimuleerd naar Europa te komen, aldus Soros. Tot nu blijkt echter dat er van de circa 1,5 miljoen moslimimmigranten die vorig jaar officieel tot Duitsland werden toegelaten, slechts 54 door de top-30 bedrijven –waarvan 50 door Deutsche Post- aan het werk konden worden gezet, oftewel slechts 0,0036%.

Analisten stellen dat bijna alle migranten zeker 10 jaar, en de meesten hun hele leven, een uitkering zullen krijgen. Dat gaat de Duitse samenleving tientallen miljarden euro’s per jaar kosten. Hetzelfde geldt voor Nederland, Zweden en alle andere landen die grote aantallen migranten blijven opnemen.

Soros’ adviezen zullen juist leiden tot instorting Europa

Soros liegt daarom dat het gedrukt staat met zijn stelling dat de EU enkel een toekomst heeft als het goed opgeleide economische migranten toelaat. Misschien is dat wel zo, maar die komen dan tot nu toe niet uit het Midden Oosten of Afrika. Ruim driekwart van de migranten die daar vandaan komen kunnen niet of amper lezen en schrijven, en zullen volgens diverse onafhankelijke onderzoeken nooit in staat zijn om ook maar iets te leren, laat staan aan het werk te kunnen worden gezet.

En laag betaalde banen, daar zijn er in Europa al meer dan genoeg van. De komst van zoveel ongeletterde en ongeschoolde migranten betekent dat de laag opgeleide autochtone Europeanen nog vaker werkloos zullen blijven dan nu al het geval is. Dat komt met name omdat zij door hun eigen leiders worden gediscrimineerd, en migranten op de arbeidsmarkt de voorkeur krijgen.

Juist als men in Brussel naar Soros’ ‘adviezen’ blijft luisteren, is de instorting of uiteenscheuring van de EU verzekerd. De sociale zekerheid is dankzij de massa immigratie nu al amper meer te betalen. Als daar de komende jaren nog eens miljoenen moslimmigranten bijkomen, dan zullen de sociale systemen onherroepelijk instorten, wat hoogstwaarschijnlijk tot grote opstanden, burgeroorlogen en misschien zelfs revoluties zal leiden.

David D. Letterman

(1) Infowars
(2) Geolitico
(3) Financial Times via Infowars