• Laatste nieuws

 • BREAKING NEWS 2017

 • Ik zoek Contact

 • Zoekmachine

 • Malle Piet doet mee !

 • Acceptatie Talenten bij:

  Op onderstaande locaties worden Talenten als betaalmiddel geaccepteerd:

 • Producten

 • Purmerend

 • Provincie en stad

  Friesland
 • Holland

 • Acties in steden

 • Deelnemers

 • Muziek

 • Uw bankrekening

 • Bankrekening openen ?

Nieuw handvest Hamas streeft exact hetzelfde doel na: de vernietiging van Israël

Document van groep rechters en juristen uit 1947 concludeerde dat Jeruzalem, Judea en Samaria wettelijk bij Israël horen – Arabieren kregen 99% en Joden 1%, en toch werd piepkleine Joodse staat de oorlog verklaard

2017-05-02-14-01-53.hamas jeugdkamp 01a

Palestijnse jongeren worden nog steeds in zomerkampen van Hamas opgeleid tot terroristen, en getraind om Joden en Israëliërs te vermoorden. ‘Zolang dat niet verandert, is er geen echte verandering,’ reageerde de Israëlische premier Netanyahu.

De linkse reguliere media in Nederland berichtten gisteren dat de Palestijnse terreurgroep Hamas zijn houding naar Israël zou hebben ‘versoepeld’, en niet langer zou streven naar de vernietiging van de Joodse staat. Na een korte blik op het nieuwe handvest blijkt dat we opnieuw zijn voorgelogen, want Hamas blijkt nog steeds exact dezelfde doelstellingen na te streven, inclusief de totale verdwijning van Israël. Het staat er op een enkel punt slechts anders omschreven, waardoor het toch al steeds Israëlvijandiger wordende Europa een excuus heeft om de terroristen als een geloofwaardige gesprekspartner te behandelen.

In het nieuwe manifest neemt Hamas afstand van de Moslim Broederschap moederorganisatie, die in grote delen van de Arabische wereld officieel als terreurorganisatie wordt gekenmerkt (echter niet in Europa, waardoor tal van moskeeën in de EU door de Broederschap kunnen worden gerund).

Hamas streeft nog steeds naar vernietiging Israël

Het enige echte verschil met het oorspronkelijke handvest is dat de expliciet genoemde ‘vernietiging’ van de Joodse staat is geschrapt, en is toegevoegd dat de terreurorganisatie ‘geen vijandschap koestert tegen de Joden’. Desondanks wordt nog steeds geweigerd Israël te erkennen, en wordt nog altijd vastgehouden aan het doel om ‘heel Palestina, van de rivier (de Jordaan) tot aan de (Middellandse) Zee, volledig en compleet te bevrijden’. Hamas weigert tevens het gebruik van geweld hiervoor af te zweren.

Net als de andere Palestijnse terreurorganisatie Fatah van leider Abu Mazen (= P.A. leider Mahmoud Abbas), accepteert Hamas weliswaar een ‘Palestijnse staat binnen de grenzen van 1967’ als ‘nationale consensus formule’, maar wordt dit slechts als een tussenstap beschouwt. Kortom: achter het iets diplomatiekere taalgebruik streeft Hamas nog steeds naar de vernietiging van Israël. Overigens heeft ook Fatah de verdwijning c.q. vernietiging van de Joodse staat nooit uit zijn handvest geschrapt, ook al werd beloofd dit wel te doen.

‘Echte verandering begint bij stoppen te leren dat Israëliërs moeten worden vermoord’

De Israëlische premier Netanyahu liet in een verklaring dan ook weten dat ‘dit een valse presentatie is. We zien dat Hamas doorgaat met al zijn middelen te investeren voor oorlog met Israël, en het onderwijzen van de kinderen in Gaza om Israël te vernietigen. Op de dag dat Hamas stopt met het graven tunnels, zijn middelen aanwendt voor de civiele infrastructuur, en stopt met te leren hoe Israëliërs moeten worden vermoord, zou dat pas een echte verandering zijn. En dat is niet gebeurd.’ (1)

Jeruzalem, Judea en Samaria horen wettelijk bij Israël

Ongeveer gelijktijdig is er een document uit 1947 boven tafel gekomen, waarin een groep Joods-Amerikaanse juristen en rechters, waaronder een toekomstige rechter van het Hooggerechtshof, unaniem stellen dat Jeruzalem, Judea, Samaria en Galilea op grond van het internationale recht bij Israël horen.

Het document, dat naar de VN werd gestuurd als reactie op het VN besluit om de eerdere gemaakte internationale verdragen (met name de Balfourt Declaratie en het Palestina-mandaat van de Volkerenbond) eenzijdig te wijzigen, en de Joden nog minder dan slechts 1/8 van het aan hen toegezegde gebied te geven voor de wederoprichting van hun eigen staat, die in 1948 officieel werd.

Arabieren kregen 99%, Joden 1%

De juristen wijzen erop dat de Arabieren van de VN meer dan 2,6 miljoen vierkante kilometer grondgebied voor hun eigen onafhankelijke nationale staten kregen toegewezen. Dat enorme gebied behoorde eeuwenlang tot het Turks-Ottomaanse Rijk. Aan de Joden was behalve heel Israël ook het huidige Jordanië –toen Transjordanië- beloofd. (2)

Desondanks gingen de Joden wel akkoord met slechts een flintertje van dat gebied. De Arabieren, die in 99% van de regio in handen kregen, weigerden de amper 1% aan de Joden te laten. Met het uitroepen van de staat Israël begon dan ook onmiddellijk de eerste Arabisch-islamitische uitroeiingsoorlog. Die mislukte, net als latere drie pogingen in 1967 en 1973.

Daarop besloten de moslims het over een andere boeg te gooien, en zich voornamelijk te richten op terreuraanslagen op Joodse en Israëlische burgers, en internationaal op het misleiden en voorliegen van met name Amerika en Europa, met de bedoeling het Westen aan hun kant te krijgen en zich tegen Israël te doen keren. Helaas is die tactiek behoorlijk succesvol gebleken, vooral in Europa, dat zich steeds vijandiger tegen de Joodse staat opstelt.

David D. Letterman

(1) Ynet News
(2) Arutz 7
(3) Xandernieuws