• Laatste nieuws

 • BREAKING NEWS 2017

 • Ik zoek Contact

 • Zoekmachine

 • Malle Piet doet mee !

 • Acceptatie Talenten bij:

  Op onderstaande locaties worden Talenten als betaalmiddel geaccepteerd:

 • Producten

 • Purmerend

 • Provincie en stad

  Friesland
 • Holland

 • Acties in steden

 • Deelnemers

 • Muziek

 • Uw bankrekening

 • Bankrekening openen ?

Cruciale verkiezingen: Hoe luiden vandaag de krantenkoppen?

Overheerst morgen opluchting bij de gevestigde orde, of is men geschokt door grote winst voor de PVV?

2017-03-15-12-47-51.kijk niet naar wat ze beloven 01a

Gisteren bepaalde de Nederlandse kiezer welke partijen ons in een tijd van toegenomen onzekerheid door de komende vier jaar moeten heenloodsen. Zetten we onze samenleving, ons belastinggeld en onze economie in om de werkgelegenheid en bedrijvigheid te stimuleren, (VVD, PVV, CDA), of om te proberen met duizenden windmolens de veronderstelde opwarming van het klimaat met 0,00001 graden te verminderen (D66, GL, CU, PvdA)? Herstellen we de zorg en sociale zekerheid voor onze eigen bevolking (SP, PVV), of geven we juist miljarden uit om honderdduizenden immigranten uit Afrika en het Midden Oosten huizen en uitkeringen te geven (GL, D66, PvdA)?

Mogelijke krantenkop 1: Opluchting bij gevestigde politieke partijen

De angst voor de ‘boze witte man’ is onterecht gebleken. Zijn invloed is vele malen minder groot dan gevreesd werd. Uiteindelijk heeft minder dan één op de zes mensen door PVV te stemmen aangegeven dat hij vindt dat het niet goed gaat in het land. Dat wil zeggen dat meer dan 80% van de stemmers het eens is met de bestaande koers als het gaat om de toekomst van het land.

Alle andere partijen verschillen er immers nauwelijks van mening over: we moeten de grenzen openhouden; de toekomst van ons land in Brusselse handen leggen en dankbaar zijn voor alle regeltjes die onze vrijheid aan banden leggen. Trump en Poetin blijven onze vijanden; onze hoop is gevestigd op meer Europa. De gevestigde partijen zullen uw wensen uitvoeren, daar kunt u van verzekerd zijn. Wij als redactie willen de Nederlandse bevolking feliciteren. Zij kunnen er de komende jaren op rekenen dat:

– alle beloften van de politici volledig zullen worden nagekomen;

– het Wilhelmus spoedig vervangen zal worden door het Europese volkslied “Alle Menschen werden Bruder”;

– vrijheid van meningsuiting (inclusief het internet) aan banden zal worden gelegd, en alleen nog politiek correcte meningen worden toegestaan;

– de moslimimmigratie ongelimiteerd zal doorgaan;

– van integratie niets terecht blijft komen, maar de partijen die de regering gaan vormen de zogenaamde moslimknuffel-cultuur juist zullen voortzetten;

– Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen en Pinksteren binnen 20 jaar stapsgewijs zullen worden ingeruild voor islamitische feesten;

– het islamitische terrorisme op papier zal afnemen; het zal immers verboden worden om te gaan vermelden dat daders van criminaliteit en aanslagen een moslim achtergrond hebben en/of handelen namens hun god en profeet (Allahu Akbar!);

– scholen, bedrijven en instellingen zich steeds meer zullen (moeten) neerleggen bij de eisen van de islamitische halal / Shariawetten;

– de werkgelegenheid van blanke Nederlanders zal afnemen, maar statistici ervoor zullen zorgen dat ‘officiële CBS cijfers’ zullen ook in de toekomst blijven melden dat het goed gaat met Nederland;

– de autokosten en brandstof- en energieprijzen enorm zullen stijgen, zogenaamd om ‘het klimaat te redden’, waardoor er een grote maatschappelijke onderklasse van ouderen, werklozen en chronisch zieken zal ontstaan met energie- en vervoerarmoede;

– de dictaten uit Brussel direct zullen worden uitgevoerd en de regering deze dictatuur voor de vorm onder protest (rechts) of juist met liefde (links) zal blijven financieren;

– de Nederlandse Europese regering er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat iedereen angst zal hebben voor Rusland door dat land als de grote vijand af te blijven schilderen;

– de regenten in Den Haag en Brussel ervoor zullen zorgen dat de staatsschuld steeds groter wordt en het Nederlandse volk naar hun pijpen blijft dansen. En wees ervan verzekerd: zij zullen nooit aan uw pensioenen komen…. (want die zijn dan volledig door de ECB leeggetrokken om de failliete zuidelijke eurolanden overeind te houden).

 Of is dit de krantenkop van 16 maart?: 

Politici geschokt door forse winst voor de PVV!

De polls zaten ernaast. Opnieuw!  Steeds meer mensen raken overtuigd dat de peilingen politiek gestuurd worden. Daarbij worden niet-politieke correcte meningen of partijen in de laatste 14 dagen voor de verkiezingsdatum op zogenaamd  verlies gezet. Want, zo is de gedachte, mensen willen niet op ‘verliezers’ stemmen. Op straat is het moeilijk om mensen te vinden die hun ongenoegen over het politiek bedrog voor de camera tot uiting durven laten komen.

Maar de uitslag heeft aangetoond dat er veel meer onvrede is over het beleid dan werd aangenomen. Veel kiezers hebben zich niet laten leiden door beloften van politici,  maar door hun daden van de afgelopen jaren.

Ondanks dat bijna alle politici angstvallig hebben gezwegen over hun visie op Europa, hebben de kiezers zich gerealiseerd dat een stem op de politiek correcte partijen betekent dat Nederland over een aantal jaren niet meer bestaat, hooguit als provincie van Europa. Ze hebben zich gerealiseerd dat ze uitgeknepen en gefileerd zullen worden door een steeds machtiger wordend ‘Brussel’. Ze waren niet vergeten dat al over een paar dagen in Rome wordt geëist dat alle lidstaten de EU veel meer macht geven, ten koste van onze soevereiniteit en ons zelfbeschikkingsrecht.  Ze hebben zich gerealiseerd dat alleen een stem op een partij die niet politiek-correct is, een signaal afgeeft om deze schadelijke en gevaarlijke tendens te doen keren.

De uitslag heeft laten zien dat kiezers het wanbeleid van de PvdA niet vergeten zijn. De PvdA is de kraamkamer van het islamofascistische clubje Denk, die weer de kraamkamer geworden is van hysterica Sylvana Simons. Ze zijn niet vergeten dat Asscher als wethouder in Amsterdam een financiële puinhoop heeft achtergelaten, en vervolgens zijn honderden miljoenen kostende banenplannen nauwelijks effect hebben gehad.

Kiezers realiseren zich dat na iedere Tweede Kamer verkiezing weer meer moslims in de Kamer komen, en dat de tijd aanbreekt dat Bijbel en Koran gedurende enkele jaren samen op de tafel van de kamervoorzitter komen te liggen. Na enkele jaren zal de Bijbel verdwijnen en de Koran overblijven, omdat de vele moslims zich beledigd zullen voelen doordat hun ‘heilige’ boek naast het christelijke ligt, en veel christenen te bang zullen zijn om hiertegen in opstand te komen, of –erger nog- hun eigen Boek toch niet meer zo serieus nemen.

Kiezers hebben laten zien dat het policor (politiek-correcte) denken op z’n retour is en dat ze het nieuws in de media nauwelijks nog serieus nemen. De angst dat Europa over enkele jaren Eurabia gaat heten, blijkt reëel te zijn. En de blanke witte man of vrouw die als laatste op de wachtlijst staat bij de huur van een huis, omdat allerlei asielzoekers een voorrangsregeling genieten, is geen verzinsel, maar realiteit. En als het aan een partij als GroenLinks ligt krijgt migranten straks ook voorrang bij het krijgen van een baan.

De Nederlandse bevolking heeft een duidelijk signaal afgegeven dat de grens van tolerantie is bereikt, en misschien zelfs is overschreden. Waarschijnlijk hebben veel kiezers niet eens zozeer op de PVV gestemd vanwege het verkiezingsprogramma van deze partij, maar om een signaal af te geven dat er een punt moet worden gezet achter het voor hem op veel punten zo schadelijke regeringsbeleid, wat aan de normaal denkende Nederlander al jaren niet meer uit te leggen is.

De kiezer heeft duidelijk aangegeven dat hij wil dat een gevangenisstraf ook daadwerkelijk wordt uitgezeten. Hij heeft ook aangegeven dat hij het niet eens is met het feit dat rechters tegenwoordig politieke standpunten innemen door ongewenste politici die niet tot de elite willen behoren te veroordelen voor het uiten van hun mening. Twee miljoen mensen staan in het beklaagdenbankje omdat ze graag minder Marokkanen in ons land willen.

De kiezer heeft het heft weer in handen genomen. Maar zelfs dat is in het verleden geen garantie gebleken dat politici ook inderdaad luisterden naar de kiezer. Het Oekraïne referendum heeft duidelijk gemaakt dat de keuze van het Nederlandse volk niet meer telt, niet in Den Haag, en al helemaal niet in Brussel. We hopen dat deze uitslag ertoe zal leiden dat er een echte ommekeer komt, er er eindelijk weer naar ONS geluisterd wordt, en de belangen van ONS volk en ONS land weer voorop zullen worden gezet. We zullen het zien!

David D. Letterman (mede met dank aan een lezer)