• Laatste nieuws

 • BREAKING NEWS 2017

 • Ik zoek Contact

 • Zoekmachine

 • Malle Piet doet mee !

 • Acceptatie Talenten bij:

  Op onderstaande locaties worden Talenten als betaalmiddel geaccepteerd:

 • Producten

 • Purmerend

 • Provincie en stad

  Friesland
 • Holland

 • Acties in steden

 • Deelnemers

 • Muziek

 • Uw bankrekening

 • Bankrekening openen ?

Christendom in Irak bijna uitgeroeid; ISIS richt pijlen nu op Libanon

Christenen niet welkom in UNHCR vluchtelingenkampen, die enkel moslims toelaten  – Waarom zijn veel Westerse kerken en christenen zo onverschillig voor het lot van hun Oosterse geloofsgenoten?

2017-03-25-14-17-01.vervolgde oosterse christenen 01a

Miljoenen christenen gaan nu al door grote verdrukkingen.

Volgens de Anglicaanse geestelijke Andrew White, beter bekend als de ‘paus van Baghdad’, is het gebeurd met het christendom in Irak. White, die in 2014 na een jarenlang verblijf in de Iraakse hoofdstad door de aartsbisschop van Canterbury werd teruggeroepen omdat het er te gevaarlijk was geworden, wijst op het feit dat er vorig jaar nog maar 250.000 van de 1 miljoen christenen in 2003 waren overgebleven. ‘De tijd is gekomen dat het voorbij is, dat er geen christenen meer over zijn.’ Ondertussen richt ISIS nu zijn pijlen op Libanon, waar de christenen toch al tientallen jaren in de verdrukking hebben moeten leven.

Christenen kunnen geen kant meer op

In grote delen van het Midden Oosten kunnen christenen geen kant meer op. In Irak en Syrië worden ze stapsgewijs verdreven of uitgeroeid door ISIS; in Pakistan wordt de een na de andere christen straffeloos vermoord door moslims en zuchtten velen onder het juk van slavernij; in Iran zijn christenen sowieso hun leven niet zeker en belanden velen in de gevangenis, en de ooit zo grote, maar inmiddels enorm verschrompelde christelijke gemeenschap in Turkije begint te lijden onder vervolgingen door de islamistische dictator Erdogan.

Christenen in Libanon, die toch al worden bedreigd door jihadgroepen die eisen dat ze zich bekeren tot de islam, gaan het binnenkort nog moeilijker krijgen vanwege de komst van grote aantallen ISIS strijders. Nu de grond in Syrië voor hen letterlijk de heet onder de voeten wordt door Amerikaans en Russisch militair ingrijpen, vluchten ze naar het verscheurde Libanon, waar het voor buitenlandse machten een stuk lastiger zal zijn om hen aan te pakken. (2)

White op non-actief voor bevrijden ISIS-seksslavinnen

Vorig jaar werd White op non-actief gezet als president van de FRRME, de Foundation for Relief & Reconciliation, die hij in 2005 zelf oprichtte. De reden: hij had op Facebook een bericht gezet dat hij Yazidi seksslavinnen van ISIS had weten vrij te krijgen. Na onderzoek bleek de stichting hem valselijk te beschuldigen van het gebruiken van fondsen voor het vrijkopen van deze seksslavinnen. Ondertussen was White in de Jordaanse hoofdstad Amman een school en een kliniek voor christelijke vluchtelingen gestart.

UNHCR kampen laten net als EU vrijwel uitsluitend moslims toe

Nadat ISIS in 2014 het Iraakse Mosul en de christelijke dorpen in de omgeving bezette, werden duizenden christenen gezinnen gedwongen alles achter te laten en te vluchten. Maar waarheen? Ze zijn nergens welkom, zelfs niet in de UNHCR vluchtelingenkampen, waar de VN moslims aan de leiding heeft gezet. En die laten alleen moslims toe, geen christenen.

Bovendien laat ook de EU vrijwel uitsluitend moslims toe, omdat christenen niet in het politiek correcte plaatje passen van de door Brussel gewilde islamisering van Europa. De weinige christenen die het wel tot de EU halen worden vaak ook hier vervolgd, wat ‘onze’ politici en media om dezelfde redenen zoveel mogelijk verborgen houden. Immers: de islam is een ‘vreedzame’ religie…

Westerse kerken hebben amper aandacht voor hun vervolgde geloofsgenoten

Wrang genoeg blijken ook christelijke kerken in Europa wel aandacht te hebben voor moslimmigranten, maar amper voor hun achtergebleven vervolgde geloofsgenoten in het Midden Oosten en Noord Afrika.

White: ‘Als er iets is dat ik tegen Amerikanen kan zeggen is dat jullie broeders en zusters lijden, en wanhopig om hulp vragen. Dan gaat het niet enkel om gebed om vrede. Ze hebben heel veel nodig – voedsel, kleren, materialen, alles.’

Waarom zijn veel Europese christenen zo onverschillig?

Er zijn meerdere verklaringen voor de onverschilligheid van Europese kerken voor het lot van hun Oosterse geloofsgenoten. Sommige kerken vinden dat het hun zaak niet is of dat het zelfs de eigen schuld van die christenen is, omdat ze er bepaalde ‘verkeerde’ gebruiken of theologieën op zouden nahouden. Anderen zijn dermate geïndoctrineerd met het seculiere politiek-correcte denken, dat ze zich het lot van moslimmigranten meer aantrekken dan dat van andere christenen.

Het evangelische / pinksterchristendom in het Westen houdt zich vermoedelijk om nog een andere reden afzijdig. Het beeld dat grote aantallen christenen nu al in de verdrukking leven en ‘de antichrist’* reeds woest tegen hen tekeer gaat, komt niet overeen met hun geloof dat zij vóórdat de ellende ook hier losbarst in de hemel zullen worden opgenomen, waarna pas daarna een ‘antichrist’ komt, en alleen de achterblijvers door de grootst mogelijke rampen en oorlogen zullen worden getroffen.

Deze fatalistische houding is gebaseerd op de naar mijn overtuiging misleidende ‘pre-trib rapture’ (/ ‘opname’) theologie, die bij een nadere (grond)tekstbeschouwing van veelal uit hun verband gerukte, met een Westerse ‘bril’ uitgelegde symbolisch en/of figuratief bedoelde Bijbelverzen onhoudbaar is en daarom losgelaten zou moeten worden, voordat deze theorie definitief wordt ontkracht door de harde realiteit dat ook Europese en Amerikaanse christenen -net als nu al miljoenen geloofsgenoten in Azië en Afrika- niet gespaard zullen blijven voor verdrukking. Overigens staat het iedereen natuurlijk vrij daar anders over te denken**.

(* Een ‘beest’, in heel de Bijbel symbool van een imperium, een ‘wereldrijk’, en niet van één enkele persoon. Het laatste beest (dat van alle eerdere verschilt omdat het niet één rijk is, maar een naties-overspannende religie) is de islam.)

David D. Letterman

** Zoals ik zelf ook enige jaren heb gedaan.

(1) FoxNews (via Shoebat)
(2) DEBKA
(3) Xandernieuws