• Laatste nieuws

 • BREAKING NEWS 2017

 • Ik zoek Contact

 • Zoekmachine

 • Malle Piet doet mee !

 • Acceptatie Talenten bij:

  Op onderstaande locaties worden Talenten als betaalmiddel geaccepteerd:

 • Producten

 • Purmerend

 • Provincie en stad

  Friesland
 • Holland

 • Acties in steden

 • Deelnemers

 • Muziek

 • Uw bankrekening

 • Bankrekening openen ?

Papyrus uit 7e eeuw voor Christus noemt Jeruzalem in het Hebreeuws

Profeet Jesaja voorzegde de komst van Satans troon (het islamitische Rotskoepelgebouw) op de Tempelberg

2016-10-27-16-17-51-model-joodse-tempel-jeruzalem-03a

Het ontkennen van de duizenden jaren oude historische band tussen het Joodse volk en de Tempelberg is net zo krankzinnig als beweren dat de Nederlanders hun molens, dijken of Deltawerken niet hebben gebouwd. Afbeelding: schaalmodel van de Joodse Tempel op de Tempelberg.

Terwijl de VN-organisatie UNESCO gisteren de tweede antisemitische resolutie in korte tijd aannam, waarmee de historische Joodse band met de Tempelberg in Jeruzalem wordt ontkend en dit gebied geheel aan de islam wordt gegeven, hebben archeologen de vondst van een 11 bij 2,5 centimeter groot stukje papyrus bekend gemaakt, dat maar liefst 2700 jaar oud is, waarop in het Hebreeuws de naam van Jeruzalem staat – 1400 jaar vóór er überhaupt sprake was van de meest barbaarse, moorddadige en verwoestende religieuze ideologie die de Aarde ooit heeft geteisterd.

De tekst op het stukje papyrus, ‘Van de dienstmaagd van de koning, van Na’arat, wijnkruiken, aan Jeruzalem,’ was vermoedelijk onderdeel van een document dat de belastingbetalingen (in goederen) regelde naar opslagplaatsen in Jeruzalem.

‘Hé UNESCO, er is een zeer oud stuk papyrus uit de tijd van de Eerste Tempel gevonden, met daarop de oudst bekende verwijzing naar Jeruzalem – in het Hebreeuws,’ twitterde de Israëlische premier Benyamin Netanyahu. Eerder wees hij al op de Boog van Titus in Rome, die de Romeinen meebrachten nadat ze de Tweede Tempel hadden geplunderd en verwoest. Daarop is duidelijk de 7-armige Menorah, symbool van het Joodse volk en tegenwoordig ook de Joodse staat, te zien. (5)

Netanyahu reageerde daarmee nadrukkelijk op de twee resoluties die de UNESCO vorige week en gisteren aannam, waarmee de Tempelberg in Jeruzalem voortaan uitsluitend als het  islamitische heiligdom ‘Haram al-Sharif’ wordt aangeduid. Iedere historische band die de Joden met de stad en de berg hebben –het is onomstreden dat er twee Joodse tempels stonden, waarvan de laatste in het jaar 70 werd verwoest- wordt daarmee ontkend.

Nederland stemde tegen; UNESCO-directeur was het niet met resolutie eens

Nederland was samen met onder andere Duitsland, de VS en Groot Brittannië één van de slechts 6 landen die tegen stemden. Onder meer Frankrijk, Italië, Spanje en Japan onthielden hun stem, terwijl landen zoals Rusland, China, Mexico en Brazilië het Arabische/islamitische blok, dat ongeacht het onderwerp altijd automatisch tegen Israël stemt en de Joden overal de schuld van geeft, weer eens hun zin gaven. (4)

Na de eerste stemming schortte Israël de samenwerking met de UNESCO onmiddellijk op. Afgelopen weekend schreef de directeur-generaal van de VN-organisatie, Irina Bokova, in een brief aan de Israëlische minister van Onderwijs Naftali Bennett dat zij persoonlijk gelooft in de 3500 jaar oude band van het Joodse volk met Jeruzalem en het land Israël. Tevens beloofde ze zich te zullen inzetten tegen het nieuwe antisemitisme, dat zich in onze tijd vooral vermomd als anti-Israëlisme.

‘Ik beloof u dat ik me volledig zal inzetten tegen iedere vorm van antisemitisme, inclusief het schetsen van een onvolledig of verdraaid beeld van de geschiedenis en cultuur, zoals degenen die proberen het bestaan van de staat Israël te ondermijnen,’ aldus Bokova.

Felle kritiek Trump op VN; Obama schrapt ‘Israël’ uit tekst over Jeruzalem

In de VS reageerde de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump het felst op de UNESCO resolutie, die hij ‘een schande’ noemde. ‘Ik heb het al vaak gezegd: in een regering Trump zal de VS Jeruzalem als de enige echte hoofdstad van Israël erkennen. De poging van de VN om de staat Israël los te koppelen van Jeruzalem is een eenzijdige stap waarmee Israëls 3000 jaar oude band met zijn hoofdstad wordt genegeerd, en opnieuw bewijs van de enorme anti-Israël vooroordelen van de VN.’

Hij wees ook op het recente besluit van de regering Obama om het woord ‘Israël’ uit een verklaring van de president over de overleden Israëlische oud president Shimon Peres en de stad Jeruzalem te schrappen (6). ‘Dat was een capitulatie aan de vijanden van Israël, en een postume vernedering van Shimon Peres.’ (3)

De namens de Palestijnen opgestelde Arabische resolutie toonde voor de zoveelste keer klip en klaar aan dat de islam helemaal niet uit is op vrede met niet-moslims, en hen enkel wil veroveren, onderwerpen en/of vernietigen. Helaas lijkt die boodschap nog steeds niet aangekomen te zijn in het politiek-correcte Westen.

Allahs (Satans) troon op de Tempelberg voorzegd

De Oud Testamentische profeet Jesaja voorzegde reeds de komst van de islamitische ‘heiligdommen’ op de Tempelberg: (SV/NBG/KJV combinatie):

‘Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer (/morgenster, de naam van Satan)… hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opstijgen (in Hebreeuws: Ik zal ‘alah’ in de hemel (zijn), uitgesproken als Allah door de moslims), ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst (de Tempelberg) aan de zijden van het noorden’ (= de flank van de Tempelberg, het gebruikte Hebreeuwse woord יְרֵכָה betekent letterlijk ‘flank’).

Met andere woorden: zo’n 1400 jaar vóórdat het gebeurde profeteerde Jesaja dat Lucifer/Satan zich in de toekomst ‘Allah’ zou noemen, zich als god zou laten vereren, en ‘zitting’ zou nemen (het Rotskoepelgebouw en de Al-Aqsa moskee) op de heiligste plek op Aarde: de Tempelberg, waar twee van de Joodse tempels hebben gestaan.

Jesaja voorzegde eveneens het lot van deze ‘Allah’:

‘Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man(‘man’, bewust gebruikt als tegenstelling en vernedering van de ‘god’ die Allah beweert te zijn, maar het niet is – mogelijk wordt (ook) Mohammed bedoeld, de ‘afdruk’ van Allahs/Satans wezen op aarde), die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak, die zijn gevangen niet naar huis liet keren?’

Is dit niet een duidelijke profetie over de komst van islam, de ideologie dien in zijn ruim 1300 jarige bestaan met afstand het meeste mensen heeft vermoord (schattingen lopen uit van 300 miljoen tot 670 miljoen), hele landen en beschavingen heeft weggevaagd en (letterlijk) tot woestenij heeft gemaakt, en nu de wereld terroriseert met ‘gehoorzaam Allah, of sterf’?

Jesaja’s waarschuwing aan Allahs volgelingen: ‘Maakt voor zijn zonen een slachtbank gereed, om de ongerechtigheid van hun vaderen, opdat zij niet opstaan en de aarde in bezit nemen en het oppervlak der wereld vullen met steden. Zo sta Ik tegen hen op, luidt het woord van de HERE der heerscharen, en Ik roei van Babel (gelegen in Saudi Arabië, het Ka’aba complex in Mekka heeft zelfs officieel de bijnaam ‘Berg van Babel’) uit naam en rest, telg en spruit… Ik zal het wegbezemen met de bezem der verdelging.’

David D. Letterman

(1) DEBKA
(2) Arutz 7
(3) World Israël News
(4) Ynet News
(5) Ynet News
(6) Breitbart
(7) Xandernieuws