• Zoekmachine

  • Acceptatie Talenten bij:

    Op onderstaande locaties worden Talenten als betaalmiddel geaccepteerd:

‘Stille verovering van Europa door islam nog gevaarlijker dan jihad’

Imams in Frankrijk roepen alle moslims op inheemse bevolking uit te roeien

2016-08-11-19-22-04.anti islamisering protest in duitsland 01a

Massaal protest tegen de islamisering in Duitsland. Maar of de Europeanen nog op tijd wakker worden?

De Italiaanse journalist Giulio Meotti schrijft voor het Gatestone Institute dat de ‘stille verovering’ van Europa door de islam nog veel gevaarlijker is dan de jihad en gewelddadige terreuraanslagen. Onder het mom van ‘gematigdheid’ rukt de islam stap voor stap op steeds meer terreinen op, van ‘halal’ voedsel in (school)kantines, steeds meer nieuwe moskeeën, het toestaan van Sharia rechtbanken, en de infiltratie van Joden- en Israël hatende moslims in onze parlementen. De islamisering van Europa is inmiddels al zo ver gevorderd, dat het al over een paar jaar mogelijk alleen nog met geweld is te stoppen. Het alternatief is echter nog veel erger, namelijk totaal worden overgenomen en onderworpen door de religieuze ideologie van Allah en Mohammed. Dat is sowieso het gemeenschappelijke doel van zowel radicale als gematigde moslims in Europa.

Vorige maande verklaarde de directeur van de Franse binnenlandse veiligheidsdienst Patrick Calvar in een interview met de Wall Street Journal dat ‘de confrontatie onvermijdelijk is’. Van de 7 miljoen moslims in Frankrijk zijn er zeker 15.000 Salafist, ‘wiens radicale fundamentalistische geloof veel van de door moslims overheerste wijken aan de randen van steden zoals Parijs, Nice of Lyon domineert. Hun imams roepen op tot een burgeroorlog. Ze geven alle moslims het bevel om de ‘verdorvenen’ in de straten uit te roeien.’

Deze moslims maken er geen geheim van de bestaande maatschappij en Franse manier van leven totaal omver te willen werpen, desnoods met geweld, terreuraanslagen en fysieke intimidatie. Maar als het alleen maar om hen ging, dan zou de islam nog redelijk eenvoudig te verslaan zijn, stelt Meotti.

De ‘stille verovering’ van Europa door islam

‘Er is namelijk een andere dreiging die zelfs nog gevaarlijker is, omdat die moeilijker te herkennen is.’ Het magazine Valeurs Actuellesomschreef dat recent als ‘de stille verovering’. Deze zogenaamd ‘gematigde’ islam is uit op de stapsgewijze onderwerping van de Europeanen. ‘Hun ambitie is duidelijk: het langzaam maar zeker veranderen van de Franse (en Europese) samenleving.’

Wat dat uiteindelijk kan betekenen wordt gepersonifieerd in de belangrijkste persoon in Michel Houellebecqs roman ‘Onderwerping’: Mohammed Ben Abbes, de ‘gematigde’ moslim die de eerste islamitische president van Frankrijk wordt, en de staat officieel ‘bekeert’ tot de islam. En waar begint Ben Abbes zijn islamisering van Frankrijk? De Sorbonne Universiteit, die in realiteit nu al grote donaties krijgt uit Qatar om het onderwijs in de islam aan de vele migranten te bevorderen.

De stille verovering wordt ook uitgevoerd door middel van tal van islamitische organisaties, zoals in Frankrijk de overkoepelende UOIF, dat volgens het Simon Wiesenthal Center ‘antisemitisch is, het terrorisme promoot en financiert, en oproept tot de jihad.’ Het UOIF ontmoedigt openlijk de integratie van moslims in Frankrijk, ‘en is een broedplaats voor de meest radicale islamistische ideeën.’

De Italiaanse versie van De UOIF, de net zo invloedrijke UCOII, heeft onlangs de eerste gesluierde moslima, Sumaya Abdel Qader, namens de centrum-linkse coalitie in de gemeenteraad van Milaan weten te krijgen. Haar man, Abdallah Kabakebbji, roept openlijk op tot de vernietiging van de Joodse staat Israël. ‘Dat is een historische fout, een bedrog,’ schreef hij op zijn Facebook. Zijn oplossing? ‘Ctrl + Alt + Delete’.

Qader won het van een van de weinige écht gematigde moslims, de niet gesluierde Somalische activiste Maryan Ismail. Nadat ze de verkiezingen verloor brak ze met de Democratische Partij, en schreef in een open brief dat deze ‘gekozen heeft voor de dialoog met de obscure islam. Opnieuw werden de zielen van de moderne, veelzijdige en tolerante islam niet gehoord.’

Tarik ‘takiya’ Ramadan: Islamisering door misleiding

Eén van de twee ‘sterren’ van de Franse ‘gematigde’ islam is ook in Nederland bekend: Tariq ‘takiya’ Ramadan, de kleinzoon van Hassan al-Banna, de oprichter van de Moslim Broederschap, waarvan het motto luidt: “Allah is ons doel, de profeet is onze leider, de Koran is onze wet, Jihad is onze weg, en sterven voor Allah onze grootste hoop.’

Ramadan leeft in de Parijse voorstad Saint Denis, heeft meer dan 30 boeken geschreven en heeft meer dan een miljoen Facebook volgelingen. Tevens kreeg hij over de hele wereld leerstoelen aan universiteiten, zoals in 2006 de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij werd toen tevens aangesteld als (met vele honderdduizenden euro’s betaalde) adviseur van de gemeente op het terrein van integratie (!). Twee jaar later maakte de gemeente na veel politiek geharrewar –‘links’ bleef ondanks zijn anti-homo uitspraken achter hem staan, terwijl ‘rechts’ hem kwijt wilde- alsnog een einde aan de samenwerking.

Daarnaast is Ramadan de directeur van het Research Center for Islamic Law in Doha (Qatar), en de president van het European Muslim Network. Hij voert samen met een voormalige Italiaanse premier (1998-2000), de communist Massimo D’Alema, campagne voor de verspreiding van de islam. Recent verwoordde Ramadan zijn visie voor Europa en Frankrijk: ‘Islam is een Franse religie, en de Franse taal is de taal van de islam.’ Dus ook: Islam is een Nederlandse religie, en de Nederlandse taal is de taal van de islam.

Zijn grote project is dan ook niet de door links en liberaal gehoopte Europeanisatie van de islam, maar precies het omgekeerde: de door velen gevreesde islamisering van Europa. Daarom stond hij ook pal achter de kandidatuur van Sumaya Abdel Qader in Milaan.

Explosieve groei moskeeën en Sharia rechtbanken

De tweede Franse moslim’ster’ is Dalil Boubakeur, de rector van de Grote Moskee in Parijs. Vorig jaar riep hij op tot de ombouw van christelijke kerken naar moskeeën, en zei hij het aantal moskeeën in Frankrijk zo snel mogelijk te willen verdubbelen.

In Groot Brittannië oefenen al meer dan 85 aan moskeeën verbonden Sharia rechtbanken rechtspraak over moslims –en inmiddels ook niet-moslims- uit. Zij mogen oordelen over zaken zoals mishandeling van vrouwen, polygamie en echtscheiding, zaken die door de islamitische rechters doorgaans totaal tegengesteld worden beoordeeld dan in de Westerse wetten is vastgelegd.

Saudi Arabië wil de bouw van 200 nieuwe moskeeën in Duitsland financieren. Qatar, met Al Jazeera (de Arabische CNN) als ‘megafoon’, sponsort in heel Europa zeer actief de Moslim Broederschap en het radicale islamisme. Zo doneerde de Qataarse koninklijke familie € 12,8 miljoen aan het St. Anthony College in Oxford, waar Tariq Ramadan doceert. Het Arabische oliestaatje wil ook ruim € 58 miljoen steken in de Franse voorsteden, waar verreweg de meeste van de 7 miljoen moslims in het land wonen.

Twee scenario’s: burgeroorlog of onderwerping

Meotti schrijft dat er voor onze toekomst enkele scenario’s mogelijk zijn, inclusief zeer sombere, zoals de door Patrick Calvar genoemde burgeroorlog. Dat is precies waar ISIS op uit is. Zodra de Fransen zich actief gaan verzetten tegen moslims en tegen de islam, zal ISIS ‘onderdrukking’ schreeuwen, en zullen de overige moslims in Europa achter hun ‘vervolgde’ broeders gaan staan.

Er is echter nog een veel ergere uitkomst mogelijk, namelijk dat er niets gebeurt, en dat alles zo doorgaat zoals nu. ISIS heeft dezelfde doelstellingen als de zogenaamd ‘gematigde’ islam, namelijk het totaal onderwerpen van alle niet-moslims aan de Sharia. Al jaren blijkt uit tal van onafhankelijke onderzoeken dat ook de zwijgende meerderheid van de moslims in Europa hen steunt, ondanks het feit dat ze zelf (nog) geen geweld willen gebruiken. Als ze zich al uitspreken tegen het terrorisme, dan is dat enkel in algemene termen, en uitsluitend omdat ze bang zijn dat ook zij straks door de Westerse autoriteiten onder de loep worden gelegd.

Stapsgewijze islamisering veel gevaarlijker dan jihad

Jihadisten, terroristen zoals in Parijs, Brussel, Nice, Ansbach en München, werken misschien zelfs wel contraproductief voor de zaak van de islam. Meotti waarschuwt dat juist de meer discrete, onopvallende, ‘softere’ methodes, zoals maatschappelijke en sociale druk en propaganda, feitelijk veel gevaarlijker zijn, omdat ze stukje bij beetje het Westen zover proberen te krijgen de islamitische rechtspraak, financiering en culturele gebruiken te accepteren. ‘Maar stel dat er een Nazi financieringssysteem was geweest, dat alle financiële transacties gebruikte om het Derde Rijk te versterken, wat zou dat dan voor effect op de Tweede Wereldoorlog hebben gehad?’

Onderdeel van deze veel gevaarlijkere tactiek is de stapsgewijze uitbreiding van het aantal moskeeën en het groeiende aantal extremistische islamitische websites. Voor conservatieve moslims is iedere geloofsgenoot die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient. De beruchte, in Qatar wonende moslimgeestelijke Yusuf al-Qaradawi, wiens grootste wens het is alle Joden uit te roeien, zou ‘de islam vandaag niet meer bestaan als de straf op geloofsval was weggedaan.’

Echt gematigde moslims zijn hun leven dan ook niet zeker. Ze worden op zijn minst het zwijgen opgelegd door intimidatie en bedreiging, of desnoods vermoord.

‘Wij zullen jullie met jullie eigen wetten veroveren en jullie met de onze bekeren’

Het doel van de hele islam in Europa kan dan ook als volgt worden samengevat: ‘Wij zullen jullie met jullie eigen wetten veroveren, en jullie met onze wetten bekeren.’ Nu is het enkel nog de vraag of wij Europeanen dat zonder slag of stoot laten gebeuren.

Verreweg de meeste van onze politici en politieke partijen hebben de strijd bij voorbaat al opgegeven, omdat ze hem niet eens willen aangaan. Voor hen is het vooruitzicht dat hun (klein)dochters en vrouwen straks verplicht gesluierd over straat moeten, en ook zijzelf zullen moeten buigen voor alle discriminerende, racistische en onderdrukkende wetten van Allah en zijn profeet, klaarblijkelijk geen enkel probleem. En voor u?
Xander

(1) The Gatestone Institute via Zero Hedge