• Laatste nieuws

 • BREAKING NEWS 2017

 • Ik zoek Contact

 • Zoekmachine

 • Malle Piet doet mee !

 • Acceptatie Talenten bij:

  Op onderstaande locaties worden Talenten als betaalmiddel geaccepteerd:

 • Producten

 • Purmerend

 • Provincie en stad

  Friesland
 • Holland

 • Acties in steden

 • Deelnemers

 • Muziek

 • Uw bankrekening

 • Bankrekening openen ?

Exact 500 jaar na eerste Turkse veroveringsoorlog is nu de tweede begonnen

Erdogan in toespraak: ‘Syrië, de Balkan, de Kaukasus, waren deel van Ottomaans gebied, en zullen in 2023 weer bij ons horen– Turkije heeft enorme macht, en zal dat gebruiken’ – Turkse tanks met Westerse steun tegen anti-ISIS alliantie SDF – Enige letterlijke eindtijdberekening in de Bijbel eindigt in Erdogans 2023

2016-08-25-16-08-09.turkse tanks syrie - erdogan

Het gezicht van de man die de bij elkaar opgetelde gruwelijke bloedbaden van Stalin en Hitler volkomen in de schaduw zal stellen, en de grootste slachter ooit in de menselijke geschiedenis dreigt te worden. Achtergrond: Turkse tanks rukken op naar Syrië.

Gisteren, op 24 augustus, was het op de dag af exact 500 jaar geleden dat de Ottomaanse Turken hun veroveringsoorlog van het Midden Oosten begonnen met het verslaan van het Mammelukken-Sultanaat bij de stad Dabiq in Syrië. We voorspellen al jaren dat Turkije de strijd tegen het terrorisme als voorwendsel zal gaan gebruiken voor een nieuwe agressieve veroveringstocht, die het door Erdogan en zijn islamitische AK Partij gedroomde herstel van het Ottomaanse Rijk mogelijk moet maken. Met het binnenrijden van tientallen Turkse tanks in Syrië is dat herstel nu daadwerkelijk begonnen, en daarmee ook de vervulling van een uiterst belangrijke Bijbelse eindtijdprofetie, die van het laatste, 8e (herstelde 7e) wereldwijk, het ‘beest dat van zijn dodelijk wond genas’, dat op den duur het grootste bloedbad uit de menselijke geschiedenis zal veroorzaken.

‘Operatie Eufraat Schild’ zoals de Turkse inval in Syrië wordt genoemd, is beslist niet toevallig op 24 augustus begonnen. In het onbenullige, onwetende en ongeïnteresseerde Westen valt het niemand op dat deze gekozen datum exact 500 jaar is na de beroemde slag bij Dabiq, die volgens islamitische profetieën –waar niet alleen het mede door Turkije gecreëerde, getrainde en bewapende ISIS, maar ook de Turken zelf zich op baseren- in de eindtijd opnieuw centraal zal staan in een succesvolle militaire veroveringsoorlog door de belangrijkste strijdkrachten van de islam.

‘Wij zullen onze macht gebruiken’ voor ‘ons doel in 2023’

Arabieren en andere moslims twitterden gisteren dan ook massaal over deze bijzondere datum, en wat dat voor de toekomst kan betekenen. In een recente, eveneens door het Westen totaal genegeerde toespraak maakte Erdogan dat -pal na zijn in scene gezette staatsgreep- heel duidelijk: ‘Syrië is verantwoordelijk voor het terrorisme, omdat het weigert onze oplossingen te accepteren… Als we het over Syrië, of de Balkan (Oost Europa!), of de Kaukasus hebben, waren deze tot zo’n 100 jaar geleden deel van onze(Ottomaanse) geografie.’

‘Ik geloof dat wij alle obstakels die voor ons liggen zullen overwinnen, wat de wil van Allah is… Turkije heeft enorm veel macht en zal dat gebruiken… We kijken nu met meer vertrouwen naar de toekomst, omdat wij sinds de morgen van 15 juli (de dag waarop de false flag coup werd ‘verslagen’) machtiger zijn, en het er hoopvoller voor ons uitziet… Het is ons streven om het 2023 doel te bereiken… Turkije zal een einde maken aan de diplomatieke spelletjes in Syrië, in Libië, in Egypte…. Wij zullen doorgaan met het verwijderen van degenen die deze spelletjes hebben gespeeld,’ aldus Erdogan voor een grote massa, waarna hij op Hitleriaanse wijze zijn rechterhand ophief.

De enigszins geïnformeerde Westerse politicus zou nu de rillingen over het lijf moeten lopen, en onmiddellijk beginnen met het opstellen van een strategie om ervoor te zorgen dat Turkije niet nog meer invloed in Europa krijgt. De allereerste stap zou dan ook precies moeten zijn waar de Oostenrijkse regering al voor pleit, namelijk het schrappen van de visumvrijheid voor de Turken, en het definitief stopzetten van de onderhandelingen over Turkse toetreding tot de EU.

Maar het gehoorzame Westen accepteert de leugen dat Erdogan zijn tanks inzet om ISIS te bestrijden. In werkelijkheid wil hij afrekenen met de Koerden, die deel uitmaken van de SDF alliantie met Assyrische christenen, Armeense christenen en enkele Arabische stammen, die gezamenlijk tegen ISIS vechten.

Westen verraadt Koerden aan Erdogan en ISIS

Ankara en Washington botsten al meerdere malen over de Amerikaanse steun voor de Koerden. Erdogan stelt nu voor om de controle over het SDF gebied over te geven aan de door Turkije getrainde en gesteunde Nour al Din al-Zinki Brigade, maar dat bestaat geheel uit islamistische jihadstrijders, die door de Turkse dictator worden ingezet om zowel de Koerden als de christenen uit te roeien, en die zijn visioen van het herstelde Ottomaanse Rijk volledig ondersteunen.

De regering Obama heeft het SDF en de Koerden inmiddels verraden aan Erdogan. Vicepresident Joe Biden gaf hem gisteren het groene licht om zijn plannen met Syrië te verwezenlijken. Behalve Brussel blijkt nu dus ook Washington pro-Erdogan, en is dus eveneens niet te vertrouwen voor de doorsnee burger in het Westen, die zijn land en toekomst niet overgegeven wil zien worden aan de grillen van deze agressieve, levensgevaarlijke moslimdictator.

Als de Westerse-Turkse-Arabische coalitie écht ISIS zou willen stoppen, dan zouden ze het SDF, dat in het noorden van Syrië grote successen boekte in de oorlog tegen de jihadisten, juist moeten steunen met wapens en luchtaanvallen. In plaats daarvan krijgt Ankara van het Westen alle gelegenheid om het SDF juist te vernietigen. (1)

Het beest is van zijn dodelijk wond aan het genezen

Ook hieruit blijkt dat zowel Europa als Amerika zich schikken naar Recep Tayyip Erdogan, en bereid zijn om zijn wensen in te willigen en met militaire macht te ondersteunen. Sommige christenen zien in Erdogan dan ook als de voorzegde ‘antichrist’, alhoewel deze term in het profetische Bijbelboek Openbaring nergens voorkomt. Wel wordt gesproken over ‘het beest dat van zijn dodelijk wond genas’. Beesten zijn in de Bijbelse profetieën zonder uitzondering symbolen voor wereldrijken, voor imperiums, en nooit voor slechts één persoon.

In de juiste context geplaatst zien we dus de opkomst van een rijk dat in 2023 precies een eeuw lang ‘dood’ zou zijn geweest: het Ottomaans-Turkse wereldrijk, dat maar liefst 400 jaar Jeruzalem bezet hield. De ‘kop’ van dit dood gewaande beest, Turkije, is onder Erdogan aan het herleven. Niet voor niets heeft Erdogan in de genoemde recente toespraak opnieuw letterlijk het jaar 2023 genoemd als het jaar waarin hij dit Turkse wereldrijk wil herstellen of (deels) hersteld wil hebben. Dat rijk omvat niet alleen een groot deel van Oost Europa, maar ook Noord Afrika, het Midden Oosten, delen van Midden Azië en Israël.

Enige Bijbelse eindtijdberekening komt uit in Erdogans 2023

Naar mijn mening is het dan ook niet toevallig dat 2023 het meest waarschijnlijke eindjaar is van de enige echte letterlijke eindtijdberekening die de Bijbel rijk is. Aan de Oud Testamentische profeet Daniël werd door engelen ‘de toekomst van uw volk’ (de Joden) onthuld. Via historische bronnen zijn de in Daniël genoemde Babylonische heersers Nebukadnezars en Belsazzar, en de Medo-Perzische koning Darius, behoorlijk precies te plaatsen, waardoor de bekende, maar zo vaak totaal verkeerd uitgelegde berekening verbazingwekkend nauwkeurig blijkt.

De 42 genoemde profetische maanden (net zoals in de 69 jaarweken* staat 1 dag gelijk aan 1 profetisch jaar van 360 dagen) waarin het beest (de islam) dat ‘de draak aanbidt’ (Satan) over Jeruzalem zou heersen, zijn omgerekend ruim 1278 jaar, de tijd tussen de bouw van het islamitische Rotskoepelgebouw op het Tempelplein in Jeruzalem in het jaar 688, wat een einde maakte aan het dagelijkse Joodse offeren op dat plein, en het jaar 1967, toen Israël de stad bevrijdde van de islamitische bezetting. Daarbij is het extra opvallend dat er tussen het Rotskoepelgebouw en het herstel van de Joodse staat precies 1260 jaar zat.

De eindtijd wordt volgens Daniël vervolgens gekenmerkt door een aansluitende periode van 30+45 jaar. Op 17 september 1978 sloot Israël na 30 jaar bestaan te hebben officieel vrede met aartsvijand Egypte. De aansluitende periode van 45 jaar eindigt in… Erdogans 2023. Zal dat het jaar zijn dat de in de Bijbel voorzegde massale islamitische vernietigingsoorlog tegen Israël zal worden gevoerd, een confrontatie die een nieuwe Wereldoorlog zal ontketenen, inclusief het iedereen bekende ‘Armageddon’?

In de 1260+1260+30+45 jaren van Daniël zit vanwege geringe historische onduidelijkheden een marge van ongeveer 20 jaar. In dat geval kan het eerste deel van de berekening ook eindigen in 1967.

Het wordt hoe dan ook een spannende, vermoedelijk ook angstwekkende tijd, aangezien de geprofeteerde laatste generatie van circa 70 jaar eindigt tussen 2018 (gerekend vanaf de wedergeboorte van Israël) en 2037 (gerekend vanaf de bevrijding van Jeruzalem). De 30+45 jaren van de eindtijd eindigen in uiterlijk 2041-2042. De verwachting van veel christenen dat zij nog tijdens hun leven de Wederkomst zullen meemaken, zou daarom wel eens heel realitisch kunnen zijn.

* De 70e jaarweek staat zoals bekend apart, echter niet omdat het om een fictieve, nergens in de Bijbel zo genoemde 7 jarige ‘grote verdrukking’ ergens ver weg in de toekomst gaat, maar omdat uit de grondtekst blijkt dat de aan de Jood Daniël gegeven profetie de Levitische Code (1×7 jaar, gevolgd door 6×7 jaren, en een Jubeljaar met 360 sabbatten) volgt. De 69 profetische jaarweken met slechts één sabbat per ‘week’ eindigden na 483 jaar met de komst van de Messias Jezus Christus.

Hieruit volgt dat de 70e, , apart staande, niet chronologisch op de eerdere 69 volgende jaarweek een ‘sabbats-jaarweek’ is, en dus 7×360 jaar = 2520 profetische jaren (2484 zonnejaren) lang is (de 2×1260 ‘dagen’), precies de periode tussen het decreet van Cyrus in 536 v.C. en het herstel van Israël in 1948. Exact in het midden van deze periode werd de ‘gruwel der verwoesting’, het Rotskoepelgebouw, gebouwd op de voor Joden meest heilige plaats: het Tempelplein.

David D. Letterman

(1) Shoebat