• Laatste nieuws

 • BREAKING NEWS 2017

 • Ik zoek Contact

 • Zoekmachine

 • Malle Piet doet mee !

 • Acceptatie Talenten bij:

  Op onderstaande locaties worden Talenten als betaalmiddel geaccepteerd:

 • Producten

 • Purmerend

 • Provincie en stad

  Friesland
 • Holland

 • Acties in steden

 • Deelnemers

 • Muziek

 • Uw bankrekening

 • Bankrekening openen ?

‘Gaat Europa als vazal van Washington zijn ondergang tegemoet?’

‘Verwoesting van ons continent alleen nog te voorkomen door verlaten van tot op het bot verdorven en corrupte EU en NAVO’

2016-07-30-14-55-34.europa in vlammen 02d

Net als in de jaren ’30 lijken de waarschuwingen van enkele ingewijden dat Europa opnieuw op grote verwoestingen afstevent, helaas aan dovemansoren gericht. Paul Craig Roberts vraagt zich daarom vertwijfeld af ‘of de Europeanen soms een vurige doodswens hebben’.

Dr. Paul Craig Roberts, voormalig lid van de regering Reagan, waarschuwt Europa nogmaals dat als wij ons niet snel losmaken van Washington, ons continent tot de absolute ondergang is veroordeeld. ‘Het gevolg van de Tweede Wereldoorlog was dat Europa werd veroverd – niet door Berlijn, maar door Washington.’ Dat begon al met de oprichting van de E.E.G, de voorloper van de EU, bedacht door de hoogste Nazi’s, uitgevoerd door de CIA, omdat één grote Europese Superstaat, met een aan niemand verantwoording schuldig zijnde regering (de Europese Commissie), veel makkelijker te controleren en manipuleren zou zijn dan tal van kleinere onafhankelijk blijvende landen. ‘Daarna zijn de landen die zo dom waren de euro als gemeenschappelijke munt te accepteren, van hun soevereine macht beroofd.’

De Britten waren meteen al zo verstandig hun eigen munt (Pond Sterling) en daarmee hun financiële onafhankelijkheid en soevereiniteit niet aan Brussel over te dragen. Desondanks vonden ze de machtshonger van de eurocraten dermate bedreigend worden, dat ze in juni wijselijk besloten om uit de EU te treden.

Vernietigende negatieve spiraal door invoering euro

Zo gelukkig zijn de EU-landen die de euro hebben ingevoerd hebben, helaas niet. De ‘landen die zo dom zijn geweest deze munt in te voeren, zijn van hun soevereine macht beroofd, omdat alleen de ECB de euro kan uitgeven.’ Vooral de Zuid Europese lidstaten bevinden zich in een wurgende negatieve spiraal, omdat ze hun eigen munten niet meer hebben en daarom niet meer kunnen afwaarderen om concurrerend te blijven.

Het gevolg was dat landen zoals Griekenland, Portugal, Letland en Ierland keihard bezuinigden op pensioenen, ambtenarensalarissen, uitkeringen, de zorg en sociale voorzieningen, feitelijk allemaal om de grote Europese megabanken, die in de jaren ervoor maar wat graag de veel te hoge uitgaven van de ‘perifere’ lidstaten hadden gefinancierd, overeind te houden.

Als borg voor het ‘redden’ van het Zuid Europese bankensysteem wezen Brussel en Frankfurt het spaar- en pensioengeld van de Duitsers en Nederlanders aan. Onze parlementen werd niets gevraagd; die hadden immers bijna al hun zeggenschap reeds uit handen gegeven en overgedragen aan de eurocraten. Wel werd ook hier fors het mes gezet in de voorzieningen voor de zwaksten, en overigens ook de gewone man, die na verrekening van de echte inflatie zijn inkomen niet of nauwelijks zag stijgen na de invoering van de euro – en dat terwijl multinationals hun winsten hadden verveelvoudigd.

EU gepland door de Nazi’s, opgezet door de CIA

Roberts vraagt zich retorisch af waarom landen dan toch lid zijn geworden of nog willen worden van de EU, ook als de meerderheid van hun bevolking dat niet wil, omdat die daar zelf geen enkele baat bij hebben (gehad). ‘Het eenvoudige antwoord luidt: omdat Washington dat zo wilde. De Europese grondvaders van de EEG zijn een mythe. Washington gebruikte de door hen gecontroleerde Europese politici om de EEG op te richten.’

Dat zijn allang geen complottheorieën meer. De Nazi plannen voor een letterlijke E(E)G na WO-2 zijn destijds gepubliceerd en verifieerbaar, evenals de enkele jaren geleden vrijgegeven CIA documenten, waaruit bleek dat de EU op aandringen van de Amerikanen werd opgericht, en daarna niet de belangen van de Europese volken, maar enkel van de globalistische kliek in Washington en hun marionetten in Brussel behartigde.

Gezondheid en vrede Europese volken in groot gevaar

Dat proces gaat niet alleen onverminderd verder, maar wordt met het jaar sterker. Zo ramde Brussel de door onafhankelijke wetenschappers bewezen zeer schadelijke genetisch gemanipuleerde zaden (GMO’s) van het beruchte Monsanto –dat al jarenlang in Brussel daarvoor gelobbyd had en de nodige ‘cadeautjes’ voor had uitgedeeld aan de zichzelf toch al buitengewoon royaal betalende Europese officials- erdoor, en zodra Brussel zonder enige inspraak van de nationale parlementen heeft ingestemd met het TTIP vrijhandelsverdrag, is er geen houden meer aan, en krijgen Monsanto en andere Amerikaanse multinationals totale grip op onze markten en landen, wat honderdduizenden Europeanen hun baan zal kosten.

Er staat echter veel meer op het spel dan onze gezondheid en werkgelegenheid. ‘Washington benut de EU ervoor om de Europeanen in een conflict met Rusland te duwen,’ waarschuwt Roberts. ‘Rusland is een sterke kernmacht die in staat is om binnen een paar minuten heel Amerika en Europa te vernietigen. En dit voltrekt ons voor ons aller ogen, omdat leidinggevende vertegenwoordigers van de EU met zakken vol geld zijn gecorrumpeerd, en bereid waren om voor hun eigen kortstondige financiële voordeel op de langere termijn de verwoesting van Europa op de koop toe te nemen.’

‘EU en NAVO zijn tot op het bot verdorven en corrupt’

Roberts acht het ondenkbaar dat àlle Europese politici zo gestoord zijn te geloven dat Rusland Oekraïne is binnengevallen, en bereid zou zijn om Polen en de Baltische staten aan te vallen. Of dat Putin de nieuwe Hitler is die het Sovjet imperium will herstellen, zoals Hillary Clinton heeft beweerd. ‘Deze absurde beschuldigingen zijn niets anders dan inhoudsloze en leugenachtige propaganda van Washington. Dat ligt zo voor de hand, dat zelfs een idioot er niet in zou trappen. Desondanks verspreidt zowel de EU als de NAVO deze propaganda. Waarom?’

Ook nu luidt het antwoord: vanwege de zakken vol met geld uit Washington. ‘De EU en de NAVO zijn tot op het bot verdorven en corrupt. Ze zijn de goedbetaalde hoeren van Washington. Er is maar één manier waarmee de Europeanen een nucleaire Derde Wereldoorlog kunnen voorkomen, hun levenswijze kunnen bewaren en zich kunnen verblijden over de resten van hun cultuur, die de Amerikanen niet met seks, geweld en hebzucht hebben vernietigd, en dat is dat het voorbeeld van Groot Brittannië wordt gevolgd, en de door de CIA geschapen EU, maar ook de NAVO, wordt verlaten.’

De NAVO heeft zijn bestaansrecht verloren toen de Sovjet Unie uit elkaar viel. Het had een nieuwe en veelbelovende invulling kunnen krijgen als Washington en Brussel waren ingegaan op de herhaaldelijke verzoeken van Moskou om eveneens lid te worden. De Westerse globalisten kozen echter voor een verraderlijk en fataal bondgenootschap met de radicale islam en opnieuw tegen Rusland, en daarmee tegen de oorspronkelijke autochtone Europese volken en hun vrijheid, welvaart en toekomst.

‘Hebben de Europeanen soms een vurige doodswens’

Roberts: ‘Wat beweegt de Europeanen ertoe om hun leven te offeren voor het streven van Washington naar de wereldheerschappij?… Waarom willen de Europeanen zo graag Washington ondersteunen, terwijl hoge Amerikaanse officials, zoals de voor Eurazië verantwoordelijke staatssecretaris Victoria Nuland, letterlijk ‘Fuck the EU’ zei?’

Vooral de sancties tegen Rusland hebben de Europese economie zware schade toegebracht. ‘Waarom gaan de Europeanen met open ogen op de vernietiging van hun landen en mogelijk hun eigen dood in een oorlog met Rusland af? Worden de Europeanen soms gedreven door een vurige doodswens? Werden de Europeanen ‘veramerikaniseert’, en waarderen ze de in hun geschiedenis gecreëerde prachtige kunst- en architectonische werken, alsmede literatuur en klassieke muziek, waardoor hun landen beroemd zijn geworden en die een essentieel onderdeel van hun beschermwaardige cultuur zijn geworden, niet meer?’

‘EU heeft zich totaal van belangen Europeanen afgekeerd’

‘Het antwoord op deze beklemmende vraag is: het is van nul en generlei waarde wat de Europeanen denken en willen, omdat Washington hen een regering door de neus heeft geboord (Brussel), die zich totaal van de wensen en belangen van de Europeanen heeft afgekeerd. Voor de regeringscommissies van de EU tellen enkel het geld en de andere beloningen uit Washington, aan wie ze zich allemaal verplicht voelen. Een handjevol personen die in staat zijn verstrekkende beslissingen te maken en door te zetten, staan op de loonlijst van Washington. En zo worden de Europese bevolkingen de lijfeigenen van Washington.’

‘Opstaan tegen Brussel en Washington, anders wacht de ondergang’

Als wij dit zo laten, als wij als volken niet heel snel ingrijpen, dan wacht ons volgens Roberts een verschrikkelijke toekomst. ‘Als de Europeanen hun huidige rol als goedgelovige, zorgeloze en onwetende, meelopende massa volhouden, zijn ze met de rest van de mensheid veroordeeld tot de ondergang. Maar wanneer de Europeanen hun verstand weer gaan gebruiken en zich uit de fatale val bevrijden die hen door Washington werd opgedrongen, en tegen de ‘uitvoerders’ van de wil van Washington (de EU in Brussel) opstaan, kunnen ze zowel hun eigen overleven als dat van de rest van de wereld redden.’

David D. Letterman

(1) KOPP