• Zoekmachine

  • Acceptatie Talenten bij:

    Op onderstaande locaties worden Talenten als betaalmiddel geaccepteerd:

Voorspellingen 500 zieners over massa immigratie, ISIS en Derde Wereldoorlog komen uit

Tsjechische oud-president Klaus: ‘EU gebruikt immigratie om afzonderlijke landen op te lossen en één groot Europees imperium te creëren, dat onvermijdelijk in botsing zal komen met Rusland’

Als er niet snel een radicaal andere koers wordt ingeslagen staat ons continent volgens honderden zieners een afschuwelijke toekomst te wachten – een toekomst die met de migrantentsunami helaas al is begonnen.

We hebben er in februari al eerder aandacht aan besteed, maar gezien de massale moslimmigranten invasie van Europa is het nu actueler dan ooit: het boek ‘Am Vorabend des Dritten Weltkriegs’ van auteur Peter Orzechowski, die de voorspellingen en visioenen van meer dan 500 zieners op een rijtje zette en met elkaar vergeleek, en daar een aantal opvallende overeenkomsten in zag. Eén van de belangrijkste zaken die veel zieners in het verleden ‘zagen’ was dat Europa vlak voor het uitbreken van de Derde Wereldoorlog zal worden overspoeld met miljoenen moslims, die overal chaos en geweld zullen veroorzaken. De landen van Europa storten een voor een in, er breken burgeroorlogen uit, en als die op hun hoogtepunt zijn worden we tot overmaat van ramp in de volgende verwoestende wereldbrand gestort.

Dreigementen ISIS totaal genegeerd

Zelfs paus Franciscus, die in zijn nog korte ambtsperiode er alles aan deed om het christendom en de islam nader tot elkaar te brengen, waarschuwde dat er ISIS terroristen vermomd als vluchtelingen in Europa zijn. ‘En niemand heeft gezegd dat Rome immuun is tegen zo’n bedreiging. Maar we kunnen ons beschermen.’ Inmiddels gelden er al een tijdje verscherpte veiligheidsmaatregelen rond het Vaticaan.

ISIS bracht in 2014 en begin 2015 meerdere video’s naar buiten waarin de huidige gigantische migrantenstroom naar Europa letterlijk werd aangekondigd als een aanval en een invasie, bedoeld om ons continent te veroveren voor de islam. Om de één of andere reden namen ‘onze’ politieke leiders deze dreigementen geen seconde serieus, want waarom zouden ze anders de grenzen wagenwijd hebben opengezet?

‘EU gebruikt migranten voor imperium dat zal botsen met Rusland’

De voormalige president van Tsjechië Vaclav Klaus staat bekend als een van de helaas zeldzame (oud) politieke leiders in Europa die de waarheid durft te zeggen. ‘De elite gebruiken de immigranten om een nieuw Europees rijk te creëren,’ zei hij onlangs. ‘De afzonderlijke identiteiten van de Europese landen worden door deze elite opgelost om een nieuw, ondemocratisch Europees imperium te creëren, dat onvermijdelijk in botsing zal komen met Rusland.’

Klaus erkende dus dat het ‘onze eigen’ politieke leiders zijn die door middel van de EU en de massale moslimimmigratie frontaal de aanval hebben geopend op onze volken, onze landen, onze samenlevingen, onze welvaart en onze toekomst. En zodra we dan worden overheerst door een totalitaire dictatuur in Brussel, zal deze ons in een even waanzinnige als vernietigende oorlog tegen Rusland storten.

De NAVO en de VN werken hier volop aan mee. We schreven enige tijd geleden dat Bilderberger Peter Sutherland, hoofd van de ‘Global Forum’ van de VN over Migratie en Ontwikkeling, in 2012 letterlijk heeft gezegd dat de EU er alles aan moet doen om de ‘homogeniteit van de inheemse bevolkingen van de lidstaten te ondermijnen’. De beste manieren om dat te doen zijn door middel van het massaal toelaten van miljoenen volgelingen van een anti-Westerse ideologie, en door het zoveel mogelijk macht overdragen aan Brussel.

Moslimmigranten zullen religieuze oorlog beginnen

Orzechowski schrijft dat hij erg ongerust is over de huidige massa immigratie, omdat dit precies is wat zieners zoals ‘Katharina uit het Ötztal’ (1883-1953) hebben voorspeld. ‘Pal voor de Derde Wereldoorlog zullen in korte tijd miljoenen vreemdelingen uit het Oosten en Zuidoosten onze landen overspoelen.’ Bedenk dat deze ‘profetie’ ongeveer 100 jaar oud is, dus toen er van al deze ontwikkelingen nog totaal geen sprake was en er zelfs eerst nog een Tweede Wereldoorlog moest komen.

Een andere ziener, Alois Irlmaier uit Freilassing (1884-1959), zag tevens dat er in Italië ‘een revolutie zal uitbreken. Ik denk dat het een religieuze oorlog is (de islamitische veroveraars tegen de overwegend katholieke Italianen) omdat ze alle geestelijken zullen ombrengen… De in pelgrimskleren gestoken paus ontsnapt aan hen.’

De paus lijkt dit gevaar te onderkennen, mogelijk omdat ISIS in een van zijn video’s verklaarde Rome in 2020 te zullen veroveren door middel van de miljoenen moslims die onze landen dan hebben overspoeld en in chaos hebben gestort.

Deze voorspellingen kwamen reeds uit

De schrijver onderzocht de voorspellingen, visioenen en ‘profetieën’ van meer dan 500 zieners, en zette alle overeenkomstige gebeurtenissen –inclusief degene die later inderdaad zijn uitgekomen- op een rijtje:

* Duitsland wordt herenigd. Tegelijkertijd de val van het communisme en de Sovjet Unie;

* De VS trekt bijna al zijn troepen uit Europa terug. De Europese landen bezuinigen fors op defensie en verkleinen hun strijdmachten aanzienlijk;

* Ernstige onrust op de Balkan, vooral in Joegoslavië;

* Een wereldwijde banken/beurcrash (2008-2009) markeert het begin van een ernstige economische crisis;

* Europa wordt overspoeld met miljoenen migranten uit het Midden Oosten en Noord Afrika.

Europa stort in door massa immigratie, burgeroorlogen, Russische aanval

Tot zover de uitgekomen voorspellingen. Volgens deze zieners kunnen we in de nabije toekomst het volgende verwachten:

* Een nieuwe oorlog in het Midden Oosten waarbij Amerika militair ingrijpt (Syrië?);

* New York wordt opnieuw het doelwit van een enorme aanslag; het centrum wordt met meerdere kleine atoombommen verwoest;

* De miljoenen migranten in Europa veroorzaken totale chaos. De maatschappelijke en sociale systemen storten in en in onder andere Italië en Frankrijk breken burgeroorlogen uit;

* Er wordt massaal gevochten, geplunderd en gemoord in de straten van Europa; alle geestelijken worden hevig vervolgd;

* Op het hoogtepunt van de Italiaanse burgeroorlog marcheren de Russen via Oost Europa en Oostenrijk Italië binnen;

* Rome en Parijs worden tijdens de bloederige revoluties verwoest, mogelijk door kernwapens;

* De Russen vallen Duitsland binnen en de Derde Wereldoorlog breekt uit.

‘Europa kan zich redden door alliantie met Rusland en China’

Orzechowski benadrukt echter dat wat hem betreft niet per se zo ‘moet’ gebeuren. ‘Juist de houding van Rusland in de crisis in Oekraïne en het conflict in Syrië geeft hoop dat de reeds ingeslagen weg –die de zieners tot nu toe treffend hebben voorspeld- ook een andere richting kan ingaan. Dat kan als er een geopolitieke alliantie tussen Europa, Rusland en China komt.’

David Wilkerson voorzag vernietiging New York en instorting Westen

Er zijn de afgelopen eeuw ook tal van profetieën door christenen gedaan, maar van de meesten is tot op heden nauwelijks iets uitgekomen. Eigenlijk de enigen die de huidige gebeurtenissen al in de jaren ’60 correct profeteerden waren de enige jaren geleden verongelukte prediker David Wilkerson en een onbekende 90 jarige christelijke vrouw uit Noorwegen, die destijds totaal niet serieus werd genomen.

Wilkerson had in de jaren ’70 een visioen over de toekomst gehad waarin hij onder andere de vernietiging van Manhattan en een grote economische instorting zag die zou beginnen in Duitsland, waarna er in het Westen totale paniek zou uitbreken en onze steden zouden worden overspoeld door grof geweld. De misschien wel laatste christelijke ‘boeteprediker’ verwachtte echter dat zijn visioen veel eerder zou uitkomen dan in werkelijkheid het geval bleek.

Noorse christenprofetes: Europa met kernwapens verwoest

De Noorse profetes voorzag in 1968 de val van het communisme, een tijdperk van ontspanning en grote welvaart (jaren ’90), en daarna een ernstige economische crisis, massale immigratie van miljoenen migranten naar Europa, een grote volksopstand hiertegen, en vervolgens het uitbreken van de Derde Wereldoorlog, waarbij grote delen van ons continent, maar ook van Amerika, Azië en Australië, met kernwapens worden verwoest en er maar weinig overlevenden zullen zijn.

Daarnaast voorzag ze een grote afval in zowel de samenleving –zoals seks en geweld op tv- als in de kerk door de komst van het ‘geluksevangelie’, zoals ze dat toen noemde, wat nu beter bekend staat als het succes- of welvaartsevangelie (God zorgt ervoor dat je het altijd goed hebt, dat je niet ziek bent, genoeg geld hebt, gelukkig bent etc. en heb je dit niet, dan heb je niet genoeg geloof). Het enige grote verschil met bovenstaande voorspellingen is dat deze vrouw daar de aanstaande terugkeer van Jezus Christus aan koppelde. (2)

‘Armageddon’ in het Midden Oosten

In de Bijbel is nauwelijks iets terug te vinden over massale migratiegolven, behalve ‘volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk.’ De Bijbelse eindtijdprofetieën concentreren zich dan ook voornamelijk op Israël en zijn omringende (islamitische) landen, dus het Midden Oosten en Noord Afrika.

Ook de gebeurtenissen in deze profetieën lopen uit op het bekende ‘Armageddon’, als de wereldmachten elkaar in het Midden Oosten met alles wat ze hebben te lijf gaan en het grootste bloedbad ooit aanrichten. Jezus Christus zei dat de tijd dat deze laatste oorlog duurt zal worden ingekort, omdat ‘anders geen vlees behouden blijft’. Deze voorzeggingen lijken dus inderdaad van een nucleaire Derde Wereldoorlog met miljoenen slachtoffers te spreken.

Profetieën zijn ook waarschuwingen

Profetieën zijn behalve voorspellingen en voorzeggingen van de toekomst ook waarschuwingen. De toekomst staat immers niet vast omdat we als mensen en volken niet aan onzichtbare touwtjes bungelen. We kunnen deze verschrikkelijke instorting van Europa en de daarop volgende nieuwe wereldoorlog mogelijk nog voorkomen door:

* zo snel mogelijk andere leiders aan te stellen, zodat de stem van het volk niet langer wordt genegeerd en geminacht;
* de EU op te heffen en zijn globalistische leiders te berechten wegens bedrog en verraad en het in groot gevaar brengen van al zijn onderdanen;
* daardoor de democratie en soevereiniteit van de nationale volken en staten te herstellen;
* de grenzen onmiddellijk hermetisch te sluiten om de massale migranteninvasie te stoppen;
* het toelaten van de maximaal 5% echte vluchtelingen, en de overige 95% terug te sturen;
* een totaal verbod in te stellen op de racistische, discriminerende, opruiende, onderdrukkende en antisemitische islamitische haatideologie;
* te breken met het agressieve Amerikaanse buitenlandbeleid, met name in Oekraïne en Syrië;
* verregaande samenwerking aan te gaan met Rusland en in een later stadium mogelijk ook China.

David D. Letterman

(1) KOPP
(2) Press Magazine